Aktualności Aktualności

SPEŁNIAMY WYMAGANIA CERTYFIKATU PEFC

Kolejny audyt recertyfikacyjny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku potwierdził zgodność systemu zarządzania z kryteriami audytu PEFC FM (PEFC PL 1003:2012v.2).

Realizację zasad prawidłowej gospodarki zgodni ze standardami PEFC FM sprawdzali audytorzy z akredytowanej jednostki certyfikującej - Bureau Veritas. Audyt przeprowadzony został w dniach 26 – 30 października w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz w nadleśnictwach: Czerwony Dwór, Rajgród, Głęboki Bród, Waliły i Augustów. W tym ostatnim pozytywne komentarze otrzymali leśnicy za zarządzanie turystyką na terenach leśnych. Po szczególnej analizie dokumentacji i wizjach terenowych, audytorzy nie stwierdzili niezgodności z obowiązującym standardem PEFC.

Następstwem pozytywnego wyniku audytu jest certyfikat, który poświadcza trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów. Taki certyfikat o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1 wydany został w ramach certyfikacji grupowej dla RDLP w Białymstoku i jej podległych 28 jednostek.