Aktualności Aktualności

Umocnienie skarpy herbowej rzeki Suwalszczyzny

W Nadleśnictwie Głęboki Bród zakończono budowę umocnienia skarpy lewego brzegu Czarnej Hańczy. Inwestycja została zrealizowana przez nadleśnictwo w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Budowa umocnienia skarpy rzeki w leśnictwie Ostęp niezbędna była z uwagi na podmywanie skarpy lewego brzegu Czarnej Hańczy. Dzięki zrealizowaniu inwestycji została powstrzymana erozja brzegowa na odcinku z sąsiadującym budynkiem leśniczówki. Nadleśnictwo od kilku lat planowało umocnienie skarpy, jednak dopiero w tym roku udało się wyłonić wykonawcę robót budowlanych. Umocnienie zostało wykonane z przyjaznego naturze rozwiązania konstrukcyjnego, technologią zgodną z wytycznymi do realizacji zadań i obiektów małej retencji oraz przeciwdziałania erozji wodnej. Do budowy zastosowano wyłącznie materiały przyjazne dla środowiska naturalnego, czyli grunt, kamień, kruszywo i drewno. Brzeg Czarnej Hańczy został umocniony na odcinku 135 metrów kaszycami z bali drewnianych wypełnionymi kruszywem o odpowiednio dobranym ziarnie, odpornym na rozmywanie. Jest to pierwsze takiego rodzaju umocnienie w Polsce na terenach nizinnych. Dodatkowo umocniono również uchodzącą do Czarnej Hańczy rzekę Wierśniankę – najbardziej narażone na erozję brzegi umocniono na odcinku 10 metrów kaszycami a płytkie koryto umocniono na odcinku 40 metrów faszynowym płotkiem.


Podstawowym celem realizowanego projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania są ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmują one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.