Aktualności Aktualności

Uroczysko Las Miejski - lasem o szczególnym znaczeniu

Lasy Uroczyska Las Miejski w Gajewie zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko nr 22/2024 zostały uznane lasami o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

W trakcie trwających konsultacji społecznych związanych z powrotem do systemu certyfikacji FSC® dotyczących wyznaczenia ekosystemów referencyjnych oraz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Vaule Forests) Sławomir Turkot Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko uwzględnił przedstawione wnioski i uwagi strony społecznej i Zarządzeniem nr 22/2024 z dnia 13.06.2024 w sprawie wyznaczania lasów HCVF 6.1 w Uroczysku Las Miejski w Gajewie ustalił nowy zasięg lasów HCVF 6.1 na terenie uroczyska.

Zasięg lasów HCVF 6.1 na terenie Uroczyska Las Miejski w Gajewie.