Aktualności Aktualności

Uroczystość wprowadzenia relikwii Św. Jana Gwalberta

W niedzielę 7 sierpnia br. w kościele pw. Św. Krzyża w Łapach odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii Św. Jana Gwalberta. To pierwsze w regionie północno-wschodniej Polski, a czwarte miejsce w kraju, gdzie spoczęły relikwie tego świętego, którego papież Pius XII w 1951 r. ogłosił patronem leśników.

W uroczystościach wprowadzenia relikwii świętego uczestniczyli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Aleksandra Szczudło, p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Pan Józef Kubica, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Pan Marek Marecki,  kierownictwo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku na czele z Dyrektorem Panem Andrzejem Józefem Nowakiem, pracownicy nadleśnictw i biura RDLP w Białymstoku, parków narodowych, leśnicy z innych części kraju, myśliwi oraz mieszkańcy regionu. Wniesieniu relikwii do kościoła towarzyszyła Leśna Asysta Honorowa RDLP w Białymstoku oraz poczty sztandarowe leśników oraz myśliwych z pobliskich kół łowieckich.

Podczas Mszy świętej p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica odczytał akt zawierzenia leśników świętemu oraz list Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Pana Edwarda Siarki. Podczas homilii ks. prałat Janusz Aptacy, omówił życiorys Św. Jana Gwalberta.

Nasz patron początkowo prowadził życie hulaszcze. Za punkt honoru postawił sobie odnalezienie zabójcy brata i pomszczenie jego śmierci. Kiedy odnalazł zabójcę, powiedział: „W imię Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego przebacz mi”  – tłumaczył ks. Janusz Aptacy. Przebaczył, gdyż – jak wówczas powiedział –  sam potrzebował przebaczenia. To zmieniło jego życie. Wstąpił do klasztoru, a następnie założył zakon wallombrozjanów. Oprawę Mszy świętej zapewnił Chór Leśników Puszczy Białowieskiej oraz zespół sygnalistów myśliwskich „Galindowe Rogi”.

W ramach uroczystości został zorganizowany również piknik leśny, w którym nadleśnictwa: Rudka, Knyszyn, Supraśl, Nurzec i Łomża prezentowały zagadnienia związane z wielofunkcyjną gospodarką leśną. Dopisała zarówno pogoda, jak i frekwencja licznie przybyłych gości. Wszystkie stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Osoby odwiedzające stoiska mogły wziąć udział w różnorodnych konkursach, przygotowanych przez białostockich leśników.

Św. Jan Gwalbert ma swoje święto 12 lipca (w dniu śmierci). Główny ośrodek jego kultu znajduje się we włoskim Vallombrosa. W Polsce Relikwie św. Jana Gwalberta, znajdują się jeszcze w Stanach (woj. podkarpackie), Zwierzyńcu (woj. lubelskie) i Rytwianach (woj. świętokrzyskie).