Aktualności Aktualności

W Nadleśnictwie Płaska zaobserwowano cenne gatunki mchów, porostów i chrząszczy.

W Leśnictwach Jazy i Hanus w Nadleśnictwie Płaska (Puszcza Augustowska) nadleśniczy wstrzymał planowane prace gospodarcze, po uzyskaniu informacji od przedstawicieli Fundacji Dzika Polska i Fundacji Greenpeace Polska.

Okazało się, że na niektórych powierzchniach znajdują się stanowiska rzadkich gatunków. Leśnicy uznali za zasadny wniosek organizacji społecznych, zawierający postulaty o ochronę wskazanych stanowisk. Nadleśniczy polecił czasowe wstrzymanie pozyskania drewna na tych powierzchniach, a także zapowiedział konsultacje z ekspertami ochrony przyrody Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz innymi specjalistami pod kątem skutecznej ochrony cennych gatunków występujących w nadleśnictwie.

Bierzemy pod uwagę różne warianty ochrony, w tym również zmianę sposobu odnowienia cennych fragmentów, lub też modyfikację zaplanowanych zabiegów hodowlanych w taki sposób, aby gospodarka leśna mogła być prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie cennych gatunków reliktowych – powiedział Roman Rogoziński nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska. Dodał - że wiele gatunków chronionych jest trudnych do wykrycia i rozpoznania, dlatego tak bardzo ważna jest współpraca w tej dziedzinie wielu specjalistów.

Opisana sytuacja jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy różnymi stronami zainteresowanymi zachowaniem najcenniejszych fragmentów lasu.