Aktualności Aktualności

W trosce o klimat

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego oraz promowanie zachowań proekologicznych. Wiodącym tematem tegorocznej edycji są działania na rzecz ochrony klimatu.

Na świecie, Dzień Ziemi obchodzony jest od 1970 roku, a sama idea została wypromowana dzięki działaniom Amerykanów Gaylorda Nelsona - senatora wspierającego ochronę środowiska i Johna McConnella, który na konferencji UNESCO poświęconej ochronie środowiska przedstawił pomysł ustanowienia takiego święta. Do Polski święto Dnia Ziemi dotarło dopiero w 1990 roku i od tamtej pory inicjuje wiele projektów i organizację różnorodnych akcji oraz wydarzeń mających na celu propagowanie właściwych postaw, wyborów i decyzji ludzi, zmierzających do zachowania i  poprawy stanu środowiska naturalnego.

 

Leśne Gospodarstwa Węglowe (LGW) są jednym z flagowych projektów rozwojowych Lasów Państwowych i idealnie wpisuje się w tematykę tegorocznych obchodów.  Działania tego typu prowadzone są przez LP ze względu na postępujące, negatywne zmiany klimatyczne, do których głównie przyczynia się wysoka emisja dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery. Projekt LGW ma przyczynić się do: zwiększenia ilości CO2 pochłanianego przez ekosystem leśny, głównie drzewostany i glebę oraz redukcję emisji gazu z obszarów podmokłych. Obecnie projekt prowadzony jest w 23 nadleśnictwach na terenie całego kraju.  

Lasy Państwowe realizują również projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii, który jest podstawą do zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP. Głównymi celami projektu są poprawa bezpieczeństwa energetycznego, redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprawa efektywności energetycznej, popularyzacja pojazdów elektrycznych w  transporcie drogowym oraz upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Co leśnicy robią w ramach projektu LGW?

Działania leśników obejmują zalesianie gruntów, rozbudowę struktury pionowej lasu, np. wprowadzanie nowego pokolenia pod osłoną starych drzew, stosowanie różnych sposobów odnowienia lasu i prac pielęgnacyjnych ograniczających emisję węgla z gleby, wykorzystanie do tego celu gatunków o większej naturalnej zdolności pochłaniania dwutlenku węgla.

Ile CO² pochłania las?

Dynamika wiązania CO2 największa jest w młodym, szybko rosnącym drzewostanie. Z kolei najwięcej węgla magazynuje w sobie drzewostan dojrzały o złożonej strukturze.

Według raportu „Leśnictwo 2017”, wykonywanego przez Główny Urząd Statystyczny, zapas węgla w żywej biomasie drzewnej w 2015 r. dla Polski wyniósł 822 mln t. węgla – co odpowiada 87 t. węgla na hektar. 

W 2018 r. zostało przeprowadzone szacowanie rozmiaru przewidywanych efektów projektu dla 30 najbliższych lat. Według wstępnych wyników lasy w ramach projektu leśnych gospodarstw węglowych dodatkowo pochłoną około 1 mln ton CO². 

Projekt leśnych gospodarstw węglowych to nie jedyne działanie mające pozytywny wpływ w łagodzeniu zachodzących zmian klimatycznych. To również codzienna praca leśników, dbałość o polskie lasy, które pokrywając około 29,6 % powierzchni naszego kraju, są najważniejszym pochłaniaczem węgla. Ochrona lasów, sposób zagospodarowania, utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowotnego, zalesienia czy ochrona przed pożarami ma także ogromne znaczenia dla utrzymania równowagi klimatycznej.