Aktualności Aktualności

Współpraca leśników z Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej

10 maja 2022r. w Nadleśnictwie Czarna Białostocka zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej, a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku.

Porozumienie podpisali Andrzej Józef Nowak dyrektor RDLP w Białymstoku i pułkownik Sławomir Kocanowski dowódca 1 PBOT.

Podpisany dokument, wynika z porozumienia podpisanego pod koniec kwietnia w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu koło Tucholi, które sygnowali szefowie obu organizacji generał broni Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych.

W trakcie podpisania porozumienia dyrektor RDLP w Białymstoku powiedział między innymi:
Leśnicy doskonale znają teren i niemal każdą leśną ścieżkę. Z kolei żołnierze wiedzą, jak posługiwać się bronią, znają taktykę i potrafią szybko reagować gdy pojawia się niebezpieczeństwo. Dlatego współpraca z WOT niesie obopólne korzyści dla obu organizacji, które reprezentujemy.

Moment podpisania porozumienia, fot. Anna Jakimiuk

Lasy Państwowe są jednostką przewidzianą do militaryzacji. Zarządzenie Ministra Środowiska z 17 maja 2017 roku określa zadania związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych LP do objęcia ich militaryzacją i sposób realizacji tych zadań. Na czas mobilizacji leśnicy mają ściśle określone zadania, do których na przykład należą: zaopatrzenie gospodarki narodowej w surowiec drzewny m.in. na potrzeby utrzymania infrastruktury drogowej i kolejowej, realizowanie zadań wynikających z  obowiązków państwa – gospodarza wojsk sojuszniczych na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe. W przypadku konfliktu, lasy są terenem prowadzenia działań zbrojnych, stąd tak ważne jest przygotowanie do walki na tych obszarach. Współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej z pewnością podniesie dotychczasowe umiejętności leśników, które są niezbędne w przypadku konieczności obrony państwa.