Aktualności Aktualności

Nowoczesne metody pomagają chronić lasy

Chroniąc lasy, leśnicy zmagają się z różnymi czynnikami wpływającymi na stan zdrowotny drzewostanów.

Może to być susza, choroby grzybowe, czy szkodniki owadzie. Niezwykle trudno jest stwierdzić, co jest przyczyną zamierania drzewostanów, posiłkując się jedynie stopniem przebarwienia koron drzew. Nowoczesne leśnictwo posiada jednak możliwości wykorzystania metod teledetekcyjnych (jak np. wskaźnik NDVI) w celu monitoringu tych zjawisk. W Nadleśnictwie Knyszyn  podjęto próbę wykonania fotomapy do celów ochrony lasu przed szkodnikami pierwotnymi oraz rozpoznania stopnia defoliacji koron drzew przy pomocy dronów z odpowiednią kamerą.

Potencjał tych metod jest aktualnie badany na terenie leśnictwa Kopisk (Nadleśnictwo Knyszyn). Zamówione zostały naloty dronem DJI Phantom 4 RTK z kamerą multispektralną. Zdjęcia drzewostanu wykonane taką kamerą pozwalają na wykorzystanie różnych spektrów światła w celu stworzenia mapy ze wskaźnikiem NDVI (ang. Normalized Difference Vegetation Index). Wskaźnik ten pozwala ocenić kondycję roślinności na badanym terenie i wyznaczyć drzewa, które są zasiedlone przez owady lub są nękane przez inne negatywne czynniki biotyczne lub abiotyczne.

Z pewnością takie nowoczesne metody fotogrametryczne i teledetekcyjne to przyszłość leśnictwa, która pozwoli jeszcze efektywniej dbać o stan zdrowotny polskich lasów.