Aktualności Aktualności

Wyróżnienie dyrektora RDLP w Białymstoku

Andrzej Józef Nowak Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku otrzymał podziękowanie od kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Podziękowanie za wsparcie KPP w Hajnówce wręczył Komendant Powiatowy Policji młodszy inspektor Jakub Ciulkin i I zastępca Komendanta Powiatowego komisarz Adam Siegień.

fot. Rafał Supiński

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku i Nadleśnictwa z terenu Puszczy Białowieskiej współpracują z Komendą Powiatową Policji wielu obszarach funkcjonowania. Leśników i policjantów łączą wspólne cele, przede wszystkim dbanie o mieszkańców regionu i ich bezpieczeństwo.
Dziękujemy za współpacę!