Aktualności Aktualności

Po raz XXI pielgrzymowali do Studzienicznej

Pielgrzymka Leśników organizowana jest cyklicznie od roku 1999 roku. Scala ona środowisko leśne przez pryzmat wiary i nauczania Jana Pawła II. Pielgrzymka jest również okazją do koleżeńskich spotkań osób pracujących na co dzień w odległych miejscach i różnych instytucjach związanych z lasami.

W sobotę  20  czerwca 2020r. leśnicy z Puszczy Augustowskiej, Kapelan Leśników Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Kapelan Leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Kapelan Leśników Puszczy Augustowskiej, zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciel Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, organizacji pozarządowej po raz XXI pielgrzymowali do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej. W uroczystościach wzięło udział liczne grono leśników z terenu RDLP w Białymstoku, na czele z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, jak również Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Ze względu na epidemię wirusa Covid-19 uroczystość została zorganizowana w sposób umożliwiający zachowanie obowiązującego reżimu sanitarnego.

Uroczystości XXI Pielgrzymki Leśników i Ich Rodzin do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej rozpoczął Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej ks. dr Arkadiusz Pietuszewski Kapelan Leśników Puszczy Augustowskiej, odmawiając modlitwę przy Pomniku Leśników. Po przywitaniu pielgrzymów przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów głos, w imieniu Biskupa Diecezji Ełckiej zabrał Delegat Diecezji Ełckiej ks. dr Jacek Uchan, następnie słowa do zgromadzonych przekazali: Poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Józef Nowak, Agnieszka Brzezińska Dyrektor biura poselskiego Poseł Aleksandry Szczudło i ppłk Jarosław Kowalewski Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach. Po przemówieniach, delegacje przybyłych gości i leśników, złożyły wieńce i znicze pod Pomnikiem Leśników.

Następnie, pielgrzymi udali się przed ołtarz polowy, gdzie odbył się krótki koncert w wykonaniu stypendystki Fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia” Pani Katarzyny Chudzik- Bazydło.

Uroczysta msza święta rozpoczęła się o godzinie 10:00, przewodniczył jej Delegat Diecezji Ełckiej ks. dr Jacek Uchan, a homilię wygłosił ks. Tomasz Duszkiewicz Kapelan Leśników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Po Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie Krzyża i pamiątkowego obelisku, będącego darem leśników Puszczy Augustowskie z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Następnie leśnicy z Nadleśnictwa Szczebra uroczyście przenieśli obraz Matki Bożej Studzieniczańskiej z ołtarza polowego do Kaplicy na wyspie, po czym złożono kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Po zakończeniu uroczystości pielgrzymi udali się na miejsce wspólnej agapy przy Centrum Edukacji Leśnej w Studzienicznej przy „Stole z najdłuższej deski na Podlasiu”.

Pielgrzymka Leśników orgaznizowana jest cyklicznie od roku 1999 roku. Scala ona środowisko leśne przez pryzmat wiary i nauczania Jana Pawła II. Pielgrzymka jest również okazją do koleżeńskich spotkań osób pracujących na co dzień w odległych miejscach i różnych instytucjach związanych z lasami.