Aktualności Aktualności

Z sąsiedzką wizytą u litewskich leśników

Z inicjatywy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Pana Andrzeja Józefa Nowaka, w dniach 26-27 lipca 2022 r., grupa leśników z terenu białostockiej dyrekcji LP, przebywała w ramach współpracy międzynarodowej, ze służbową wizytą u leśników Państwowego Przedsiębiorstwa Leśnego Litwy.

Grupę leśników ze strony polskiej reprezentował Pan Zenon Angielczyk – Zastępca Dyrektora RDLP w Białymstoku ds. Gospodarki Leśnej. W spotkaniu uczestniczyli także Naczelnicy białostockiej dyrekcji LP i Nadleśniczowie Nadleśnictw Suwałki, Hajnówka i Żednia. Stronę litewską reprezentował Pan Valdas Kaubrė - Dyrektor Generalny Państwowego Przedsiębiorstwa Leśnego Litwy, wraz z dwoma Zastępcami, Kierownikiem Działu nasiennictwa, selekcji i szkółkarstwa oraz Kierownikami Oddziałów Regionalnych.

Głównym tematem spotkania były sprawy związane z prowadzoną przez naszych sąsiadów gospodarką leśną, w tym szczególnie nasiennictwem i szkółkarstwem leśnym, jak również innowacyjność i nowoczesność działań oraz przeprowadzane reformy organizacyjne w administrowaniu lasami litewskimi.

Przygotowany przez Gospodarzy program był niezwykle interesujący. Pierwszego dnia zapoznaliśmy się z plantacjami nasiennymi wielu gatunków drzew, zlokalizowanymi w Oddziale Regionalnym Kuršėnai, szkółkami leśnymi w Oddziale Regionalnym Radviliškis oraz bardzo nowoczesną szkółką kontenerową w Oddziale Regionalnym Panevėžio. W kolejnym dniu zapoznaliśmy się z działalnością leśnego gospodarstwa doświadczalnego w Oddziale Regionalnym Dubravos, w skład którego wchodziło nowobudowane centrum genetyczne do kontrolowanego krzyżowania drzew, kompleks powierzchni doświadczalnych i jedyna na Litwie, nowoczesna wyłuszczarnia nasion. Zapoznaliśmy się również z działalnością Wydziału Leśnego Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie.

         Podczas wizyty spotkaliśmy się z dużą otwartością leśników litewskich w dzieleniu się doświadczeniami oraz serdecznym i gościnnym przyjęciem. Wyjazd był bardzo owocny, a nawiązane kontakty na pewno będą przydatne w przyszłości do kontynuacji wzajemnej współpracy.