Aktualności Aktualności

Zimowe liczenie łosi w Puszczy Augustowskiej

Inwentaryzacja łosi w Puszczy Augustowskiej odbyła się w ramach tematu badawczego realizowanego przez zespół reprezentujący kilka ośrodków naukowych i organizacji pozarządowych.

20 i 21 lutego na terenie Nadleśnictwa Głęboki Bród prowadzono obserwacje łosi oraz innych zwierząt na czterech powierzchniach próbnych. Liczenie odbyło się w oparciu o metodykę Polskiej Fundacji Ochrony Dzikich Zwierząt przez trzydziestoosobowy zespół (naukowcy z zespołu badawczego, leśnicy, pracownicy zakładów usług leśnych).

Policzyliśmy łosie
w Nadleśnictwie Olecko.

fot. Rafał Łapiński

Na wyniki inwentaryzacji musimy jeszcze trochę poczekać, bowiem projekt „Wypracowanie i wdrożenie modelu zrównoważonej gospodarki łowieckiej łosia Alces alces w Polsce” realizowany jest na terenie całej Polski i potrwa do 2021 roku. W pracach udział bierze 48 nadleśnictw z terenu 5 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Opis projektu badawczego oraz mapy rejonów inwentaryzacyjnych łosia dostępne są na stronie internetowej www.populacjalosia.pl.

Projekt realizowany jest również
w Nadleśnictwie Pisz.