Aktualności Aktualności

Zmiany kadrowe w RDLP w Białymstoku

Trwają zmiany na stanowiskach kierowniczych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

26.01.2024 r. – p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych odwołał ze stanowiska dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku pana Andrzeja Nowaka.

31.01.2024 r. – p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych powołał na stanowisko p. o. dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku pana Tadeusza Wilczyńskiego.

Nadleśnictwo  Płaska

01.02.2024 r. – p. o. dyrektora RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Płaska pana Romana Rogozińskiego i powołał na stanowisko p. o. nadleśniczego Nadleśniczego Płaska pana Leszka Mariana Skubisa pracującego ostatnio na stanowisku inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Suwałki. 

Nadleśnictwo Żednia

01.02.2024 r. – p. o. dyrektora RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska p. o. nadleśniczego Nadleśnictwa Żednia pana Grzegorza Dworakowskiego i powołał na stanowisko p. o. nadleśniczego Nadleśnictwa Żednia pana Mikołaja Chlabicza pracującego ostatnio na stanowisku inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Żednia.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

02.02.2024 r. – p. o. dyrektora RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska zastępcy dyrektora RDLP w Białymstoku ds. gospodarki leśnej pana Zenona Angielczyka i powołał na stanowisko zastępcy dyrektora RDLP w Białymstoku ds. gospodarki leśnej pana Cezarego Świstaka pracującego ostatnio na stanowisku nadleśniczego Nadleśnictwa Bielsk.

Nadleśnictwo  Bielsk

02.02.2024 r. – p. o. dyrektora RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim pana Cezarego Świstaka i powołał na stanowisko p. o. nadleśniczego Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim pana Jana Jakubowskiego pracującego ostatnio na stanowisku inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Bielsk.

Nadleśnictwo Augustów

05.02.2024 r. – p. o. dyrektora RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów pana Wojciecha Szostaka i powołał na stanowisko p. o. nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów pana Adama Sieńko pracującego ostatnio na stanowisku zastępcy nadleśniczego w  Nadleśnictwie Augustów.

Nadleśnictwo Supraśl

05.02.2024 r. – p. o. dyrektora RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Supraśl pana Jarosława Karpiuka i powołał na stanowisko p. o. nadleśniczego Nadleśnictwa Supraśl pana Andrzeja Romaniuka pracującego ostatnio na stanowisku leśniczego w Nadleśnictwie Supraśl.

Nadleśnictwo Drygały

09.02.2024 r. – p. o. dyrektora RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Drygały pana Andrzeja Czerepko i powołał na stanowisko p. o. nadleśniczego Nadleśnictwa Drygały pana Michała Sobeckiego pracującego ostatnio na stanowisku inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Pisz.

Nadleśnictwo Borki

09.02.2024 r. - p. o. dyrektora RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Borki pana Adama Morko i powołał na stanowisko p. o. nadleśniczego Nadleśnictwa Borki pana Krzysztofa Miszkiela pracującego ostatnio na stanowisku zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko.

Nadleśnictwo Czarna Białostocka

08.02.2024 r. – p. o. dyrektora RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Czarna Białostocka pana Janusza Samociuka i powołał na stanowisko p. o. nadleśniczego Nadleśnictwa Czarna Białostocka pana Andrzeja Stobińskiego pracującego ostatnio na stanowisku głównego specjalisty w RDLP w Białymstoku.

Nadleśnictwo Waliły

08.02.2024 r. - p. o. dyrektora RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Waliły pana Dariusza Mytycha i powołał na stanowisko p. o. nadleśniczego Nadleśnictwa Waliły pana Janusza Samociuka.

Nadleśnictwo Głęboki Bród

16.02.2024 r. - p. o. dyrektora RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Głęboki Bród pana Piotra Karnasiewicza i powołał na stanowisko p. o. nadleśniczego Nadleśnictwa Głęboki Bród pana Grzegorza Myszczyńskiego dotychczasowego zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Głęboki Bród.

Nadleśnictwo Nowogród

16.02.2024 r. - p. o. dyrektora RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród pana Marka Bączka i powołał na stanowisko p. o. nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród pana Krzysztofa Usakiewicza pracującego ostatnio na stanowisku inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Łomża.

Nadleśnictwo Szczebra

16.02.2024 r. - p. o. dyrektora RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Szczebra pana Wojciecha Stankiewicza i powołał na stanowisko p. o. nadleśniczego Nadleśnictwa Szczebra pana Marka Jadeszko dotychczasowego zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Szczebra.

Nadleśnictwo Giżycko

19.02.2024 r. – p. o. dyrektora RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko pana Krzysztofa Dąbkowskiego i powołał na stanowisko p. o. nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko pana Sławomira Turkota dotychczas pracującego na terenie RDLP w Łodzi.

Nadleśnictwo Browsk

22.02.2024 r. – p. o. dyrektora RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk pana Tomasza Michała Gałęzia i powołał na stanowisko p. o. nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk pana Jarosława Stockiego dotychczas pracującego na stanowisku inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Browsk.

Nadleśnictwo Dojlidy

27.02.2024 r. – p. o. dyrektora RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Dojlidy pana Wojciecha Świteckiego i powołał na stanowisko p. o. nadleśniczego Nadleśnictwa Dojlidy pana Kamila Gurowskiego dotychczasowego zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Dojlidy.

26.02.2024 r. – p. o. dyrektora RDLP w Białymstoku zmienił na stanowisku naczelnika Wydziału Gospodarki Drewnem RDLP w Białymstoku pana Jana Jacewicza i w dniu 27.02.2024 r zatrudnił na to stanowisko panią Katarzynę Patejuk dotychczasową specjalistkę SL w Nadleśnictwie Bielsk.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

1.03.2024 r. – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołał na stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku pana Tadeusza Wilczyńskiego.

1.03.2024 r. – dyrektor RDLP w Białymstoku zmienił na stanowisku naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr RDLP w Białymstoku panią Elizę Tychanicz-Grzewko i zatrudnił na to stanowisko panią Marzennę Obzejtę.

1.03.2024 r. – dyrektor RDLP w Białymstoku zatrudnił na stanowisku naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Białymstoku pana Mirosława Sienkiewicza.

Nadleśnictwo Dojlidy

7.03.2024 r. – dyrektor RDLP w Białymstoku powołał na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Dojlidy pana Macieja Dawidziuka dotychczasowego zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Knyszyn.

Nadleśnictwo Maskulińskie

7.03.2024 r. – dyrektor RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Maskulińskie pana Krzysztofa Czaporowskiego i powołał na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Maskulińskie pana Krzysztofa Skowrońskiego dotychczasowego inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Pisz.

Nadleśnictwo Hajnówka

11.03.2024 r. – dyrektor RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka pana Mariusza Agiejczyka i powołał na stanowisko p.o. nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka pana Krzysztofa Zamojskiego dotychczasowego inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Hajnówka.

Powołanie nadleśniczych

13.03.2024 r. Pan Tadeusz Wilczyński dyrektor RDLP w Białymstoku powołał na stanowiska nadleśniczych:

Jana Jakubowskiego nadleśniczego Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim.

Andrzeja Romaniuka nadleśniczego Nadleśnictwa Supraśl.

Michała Sobeckiego nadleśniczego Nadleśnictwa Drygały.

Adama Sieńko nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów.

Andrzeja Stobińskiego nadleśniczego Nadleśnictwa Czarna Białostocka.

Leszka Skubisa nadleśniczego Nadleśnictwa Płaska.

Janusza Samociuka nadleśniczego Nadleśnictwa Waliły.

Jarosława Stockiego nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk.

Sławomira Turkota nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko.

Krzysztofa Miszkiela nadleśniczego Nadleśnictwa Borki.

Grzegorza Myszczyńskiego nadleśniczego Nadleśnictwa Głęboki Bród.

Krzysztofa Usakiewicza nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród.

Mikołaja Chlabicza nadleśniczego Nadleśnictwa Żednia.

Nadleśnictwo Rajgród

4.04.2024 r. – dyrektor RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Rajgród pana Jacka Koniecznego i powołał na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Rajgród pana Bogdana Brzoznowskiego dotychczasowego inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Ełk.

Nadleśnictwo Rudka

5.04.2024 r. – dyrektor RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka pana Tadeusza Zawistowskiego i powołał na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka pana Krzysztofa Radziszewskiego dotychczasowego inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Rudka.

Nadleśnictwo Hajnówka

5.04.2024 r. – dyrektor RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska p.o. nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka pana Krzysztofa Zamojskiego i powołał na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka pana Tomasza Ginszta dotychczasowego zastępcę nadleśniczego w Nadleśnictwie Białowieża.

Nadleśnictwo Nurzec

8.04.2024 r. – dyrektor RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Nurzec pana Artura Gackiego i powołał na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Nurzec pana Jana Szatyłowicza dotychczasowego Regionalnego Inspektora Lasów Państwowych Podlaskiego Regionu Inspekcyjnego.

Nadleśnictwo Pisz

15.04.2024 r. – dyrektor RDLP w Białymstoku odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Pisz pana Roberta Trąbkę i powołał na stanowisko p.o. nadleśniczego Nadleśnictwa Pisz panią Elżbietę Maszkiewicz zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Pisz.

24.04.2024 r. - dyrektor RDLP w Białymstoku powołał na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Pisz pana Marka Gruzła dotychczasowego zastępcę nadleśniczego w Nadleśnictwie Nowogród.