Aktualności Aktualności

Zwyczajna, ale jednak niezwyczajna

Sosna kołnierzykowata (kryzowata), to nie nowy gatunek naszej rodzimej sosny pospolitej, tylko jej nietypowa rzadko spotykana forma.

Kora drzewa w miejscu okółków gałęzi odgina się  w charakterystyczny dachówkowaty sposób. Przyczyny deformacji kory są nieznane. Niektórzy z naukowców sądzą, że może mieć to związek z różnym nasłonecznieniem poszczególnych płatów kory na pniu inni, że jest to spowodowane wzmożonym przyrostem na grubość drzewa, co powoduje tworzenie się walcowatych guzów dookoła pnia i odginanie się w tych miejscach kory na zewnątrz.

Zachęcamy do poszukiwań tych nietypowych okazów sosny podczas leśnych wędrówek.