Komunikaty Komunikaty

Bezpieczeństwo przy miejscach dokarmiania zwierzyny

22 lutego br w Puszczy Białowieskiej na terenie leśnictwa Pasieki zginął młody żubr przygnieciony martwym drzewem. By zapobiec kolejnym podobnym tragicznym w skutkach zdarzeniom, w kilkudziesięciu miejscach w Puszczy, leśnicy sprawdzają stan drzew sąsiadujących z brogami z sianem. Wyniki przeglądu poznamy pod koniec marca.

Tragiczne w skutkach zdarzenie może się powtórzyć z uwagi na ogromną ilość martwych drzew w Puszczy Białowieskiej. Zdarzenie z 22 lutego miało miejsce nieopodal miejsca dokarmiania, dlatego leśnicy trzech puszczańskich nadleśnictw, w trosce o zwierzęta przystąpili do przeglądu miejsc, w którym utrzymywane są brogi.

fot. Jarosław Stocki

Wszyscy bardzo mocno przeżyliśmy wydarzenia z 22 lutego. Do ostatniej chwili byliśmy przekonani, że ciele żubra podniesie się po wypadku i przeżyje. Niestety tym razem zwierzęcia nie udało się uratować – opisuje Urszula Olejnicka zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Browsk. Nam leśnikom nie jest obojętny los zwierząt, a wspaniałe żubry są nam szczególnie bliskie. To właśnie z polany w Nadleśnictwie Browsk, na której dokarmiane są m.in. żubry, prowadzimy dla Was transmisję online, dzięki której możecie podglądać puszczańskie zwierzęta na żywo – dodaje Olejnicka.

Do końca marca potrwają prace sprawdzające bezpieczeństwo w okolicach brogów. Leśnicy będą szukać martwych drzew, które mogą zagrażać zwierzętom. Do sprawdzenia jest ok. 70 lokalizacji. Wyniki tej kontroli poznamy pod koniec marca.

Miliony martwych drzew są problemem Puszczy Białowieskiej

W ostatnich pięciu latach ilość martwych drzew (głównie świerków) w Puszczy Białowieskiej zwiększyła się o przeszło 1000% (w odniesieniu do roku 2014). Martwe drzewa niszczeją i wraz z upływem czasu ich pnie, coraz bardziej spróchniałe, zagrażają ludziom i zwierzętom. Według szacunków Lasów Państwowych 7,4 mln drzew w Puszczy Białowieskiej jest martwych co stanowi około 33% wszystkich drzew w Puszczy.