Wydarzenia i konkursy edukacyjne Wydarzenia i konkursy edukacyjne

Hubertus w Puszczy Knyszyńskiej

XI Spotkania Hubertowskie potwierdzają zainteresowanie i przychylność Podlasian dla kilkusetletniej tradycji łowieckiej.

Tegoroczne Spotkania Hubertowskie które odbyły się w dniach 09 -10.09.2017, obfitowały w różnorodne atrakcje. W pierwszym dniu Spotkań odbyły się zawody strzeleckie oraz VI Międzynarodowe Seminarium Naukowe pn. ”Problemy współczesnego łowiectwa, co dalej”. W Seminarium uczestniczyli przedstawiciele: Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia Polskiego Związku Łowieckiego, Polskiego Związku Wędkarskiego, Klubu Podlaskich Dian, samorządu lokalnego, duchowieństwa, służb mundurowych, instytucji związanych z ochroną przyrody, liczne grono myśliwych i leśników. Gości zagranicznych reprezentowali m.in.: Włodzimierz Siemieniuk – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Grodzieńszczyzny z Białorusi oraz Kestutis Mażeika – Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska na Litwie. W trakcie wystąpień zaprezentowano specyfikę organizacji łowiectwa na Białorusi oraz Litwie – krajów na terenie których dozwolone jest polowanie na wilki, bobry i łosie. Pan dr. Roman Stec przedstawił  aspekty prawno –administracyjne w gospodarce łowieckiej, wskazane do zmian w polskiej Ustawie Prawo łowieckie. Czy zwiększy sie zainteresowanie spożyciem i dostępnością dziczyzny?, jak uregulować kwestie odszkodowań dla rolników za szkody poniesione przez zwierzynę łowną?,  jakie będą dalsze prognozy dla zgody na odstrzały łosi, wilków i dzików? - to przykłady tematów które poddano burzliwej dyskusji na zakończenie Seminarium.

Niedzielne(10.09.br) Spotkania Hubertowskie rozpoczęły się uroczystością odsłonięcia i poświęcenia kapliczki Św. Gwalberta przy siedzibie Nadleśnictwa Czarna Białostocka. Przypomnienie kultu św. Gwalberta jako patrona leśników było możliwe dzięki wspólnej inicjatywie: Kawalerów Zakonu Orderu Złotego Jelenia oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Czarna Białostocka, p. Janusza Somociuka. Złożono propozycję nowej inicjatywy- przygotowania orderu św. Gwalberta dla zasłużonych na rzecz promocji łowiectwa.  W intencji myśliwych i ich rodzin odbyło sie nabożeństwo w Kościele pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej.

Spotkaniom Hubertowskim towarzyszył jak co roku festyn rodzinny. Ta plenerowa impreza, odbywająca się nad Zalewem Czepielówka, przyciągnęła uwagę ponad tysiąca uczestników. Szczególną uwaga cieszyła sie ekspozycja trofeów łowieckich przygotowana przez PZŁ oraz Nadleśnictwo Waliły. Różnorodne gry i zabawy o tematyce leśnej przygotowały Nadleśnictwa: Czarna Białostocka, Dojlidy, Krynki, Supraśl i Waliły. Przeprowadzono mini – ankietę na temat moratorium odstrzału łosia. Większość ankietowanych oddała głos za regulacją liczebności łosia, wskazując na zagrożenia i obawy wynikające z kolizji drogowych spowodowanych przez ten gatunek.  Nadleśnictwo Łomża zaprezentowało ofertę szkółkarską z możliwością zakupu drzew i krzewów ozdobnych. Wśród atrakcji znalazły się pokazy ratownictwa wodnego, symulatorem zdarzeń samochodowych, bezpiecznego wędkowania a także stoiska rzemieślnicze i producentów regionalnej żywności.

Organizatorem Spotkań Hubertowskich są: Gmina Czarna Białostocka, Polski Związek Łowiecki oraz RDLP w Białymstoku. Olbrzymie zainteresowanie jakim co roku cieszą się Spotkania Hubertowskie, to odpowiedź na wzrastające zainteresowanie społeczeństwa problematyką łowiectwa oraz  efekt  znakomitej organizacji imprezy przez leśników z LKP Puszcza Knyszyńska.