Wydarzenia i konkursy edukacyjne Wydarzenia i konkursy edukacyjne

Leśne Ludki

Nadleśnictwo Supraśl kontynuuje projekt wdrażania idei leśnych przedszkoli.

Wczoraj, już kolejny raz w tym roku szkolnym 2016/17, Leśne Ludki – grupa 4/5 - latków z Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi w Supraślu, uczestniczyła w leśnych zajęciach edukacyjnych.

,„Dlaczego drzewa gubią liście na zimę", „ Czy igły świerka i sosny to liście?", „Dlaczego niektóre igły drzew kłują a inne nie?, „Dlaczego żywotniki też należą do iglastych?" – to tylko niektóre pytania, na które musiała być przygotowana p. Hanna Siekierska z Nadleśnictwa  Supraśl, która towarzyszyła przedszkolakom w lesie. Podczas wędrówki po Arboretum w Kopnej Górze, Leśne Ludki uczyły się rozpoznawać  gatunki drzew iglastych a przy okazji ćwiczyć zmysł obserwacji, wypatrując ptasich gniazd, norek i kretowisk oraz pajęczych sieci. Jak zawsze było dużo chodzenia  (a raczej biegania) i spontanicznej zabawy.

Pedagodzy są zgodni, że przedszkolaki cechuje największa ciekawość poznawcza, mają naturalną potrzebę badania i obserwowania. Powinny samodzielnie oglądać, zbierać, porządkować, porównywać, liczyć i eksperymentować. Dzięki takim działaniom mają szansę w pełni poznać otaczający je świat. I takie właśnie zadania są głównym celem projektu „Leśne Ludki", opracowanego w oparciu o koncepcję tzw. przedszkola leśnego. Koncepcję zakładającej jak najczęstszy i najdłuższy pobyt dzieci pod "gołym niebem". Projekt realizowany jest wspólnie z Przedszkolem w Supraślu oraz  Nadleśnictwem Supraśl i RDLP w Białymstoku. Do konsultacji metodycznej i naukowej został zaproszony również Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Dzięki zainteresowaniu i aprobacie rodziców na pomysł edukacji w lesie, w tym roku szkolnym do Leśnych Ludków dołączyła  grupa Leśnych Duszków –  czyli 3/4 letnich przedszkolaków, z tego samego supraskiego Przedszkola. Przed Leśnymi Ludkami i Duszkami kolejne, już zimowe  spotkania w lesie.