Wydarzenia i konkursy edukacyjne Wydarzenia i konkursy edukacyjne

Młodzież dyskutowała o zachowaniu środowiskowego dziedzictwa

Tegoroczna III Młodzieżowa Konferencja Naukowa pn. „O zachowanie środowiskowego dziedzictwa” Suwalszczyzna 2017 była kolejną edycją wspólnego projektu edukacyjnego, realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku i Fundację Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga.

Konferencja składała się z dwóch części:

CZĘŚĆ I: 29.05.2017 r. – sesja w Białymstoku (Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, aula im. prof. Andrzeja Królikowskiego)
CZĘŚĆ II (dwudniowa) :
5.06.2017 r. – sesja w Suwałkach (Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód, MALOW sp. z o. o., Muzeum Okręgowe)
6.06.2017 r. – Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, Serwy, „Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach, Dwór Krasnogruda, Nadleśnictwo Szczebra.

Drugiego dnia wyjazdowej części konferencji, młodzież gościła także w Lasach Państwowych, na terenie Nadleśnictwa Szczebra. Leśnicy mieli przyjemność przedstawić, w telegraficznym skrócie arkana gospodarki leśnej i ochrony przyrody w Lasach Państwowych. 

Młodzież legitymowała się już bardzo dużą wiedzą dotyczącą środowiska naturalnego, co powodowało, że leśna wycieczka była dla leśników olbrzymią przyjemnością. Młodzi pasjonaci przyrody zwiedzali ścieżkę edukacyjną w leśnictwie Dębiny, która prezentuje przekrój gospodarki leśnej, ochrony lasu, ochrony przyrody czy też łowiectwa. Młodzież miała również okazję zobaczyć na żywo uprawę leśną, co okazało się dla nich bardzo ciekawym doświadczeniem.