Wydarzenia i konkursy edukacyjne Wydarzenia i konkursy edukacyjne

Po zdrowie do lasu

7 i 8 października w sercu Puszczy Augustowskiej odbyły się spotkania edukacyjne, skierowane do przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku, nauczycieli oraz osób zajmujących się edukacją leśną z terenu RDLP Białystok i innych osób zainteresowanych z regionu Puszczy Augustowskiej.

W ciągu dwóch dni, w ośrodku edukacji leśnej „Zielona Klasa”, odbywały się wykłady i warsztaty prowadzone przez leśników i ekspertów w zakresie świadomego korzystania z lasu. Celem spotkania było zaprezentowanie lasu jako miejsca służącego nie tylko rekreacji, edukacji przyrodniczej czy  gospodarce leśnej, ale szczególnie jako potencjału dla kształtowania zachowań prozdrowotnych i rehabilitacyjnych. Las to również miejsce, gdzie można szukać inspiracji w takich dziedzinach jak: rzeźbiarstwo, kulinaria, pszczelarstwo oraz rozwijać takie aktywności jak bushcraft i survival.

Uczestnicy spotkania odwiedzili również Ośrodek Hodowli Zachowawczej Głuszców i zapoznali się z realizowanym przez Nadleśnictwo Głęboki Bród programem ochrony głuszca w Puszczy Augustowskiej. Dużą atrakcją okazał się pokaz filmów przyrodniczych na temat kuraków oraz możliwość zapoznania się z badaniami naukowymi prowadzonymi nad głuszcem. Ogromne zainteresowanie wzbudziły również rozważania nad terapeutyczną rolą obserwowania ptaków.

Podsumowaniem pierwszego dnia warsztatów był koncert zespołu Chłopcy z Nowoszyszek i zabawa przy tradycyjnej muzyce z pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego. Podsumowaniem wydarzenia był koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego. Świeżość i entuzjazm młodych muzyków z orkiestry zachwyciła wszystkich zgromadzonych. Plenerowy koncert zgromadził liczną publiczność.  

Wydarzenie było idealną okazją do kształtowania wizerunku leśnika oraz znakomitym przykładem realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu.