Wydarzenia i konkursy edukacyjne Wydarzenia i konkursy edukacyjne

Podsumowanie projektu „Maluchy w lesie"

Nadleśnictwo Knyszyn, we współpracy z Przedszkolem w Mońkach, przez cały ubiegły rok prowadziło zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków. Odbywały się one zawsze w terenie, w każdych warunkach pogodowych.

W ciągu roku, w projekcie wzięło udział w sumie 130 dzieci oraz 10 osób dorosłych. Projekt miał na celu zwiększenie wrażliwości uczestników na przyrodę oraz jej wielozmysłowe poznawanie. Scenariusze opracowane przez pedagogów, we współpracy z pracownikami nadleśnictwa, oparte były na założeniach „leśnych przedszkoli".

Pedagodzy z przedszkola przeprowadzili badania wśród dzieci, jak i ich rodziców, w celu sprawdzenia efektów rocznej pracy. Okazały się zaskakująco pozytywne, mimo pojawiających się obaw ze strony rodziców, dotyczących zagrożeń wynikających z całodziennego przebywania dzieci w lesie. W efekcie końcowym 98,5 % rodziców oceniło zajęcia pozytywnie.

Zdaniem rodziców zajęcia w ramach projektu „Maluchy w lesie" przyniosły m.in. takie korzyści jak:

- powiększenie wiedzy na temat przyrody 97%

- rozwinięcie kreatywności i pomysłowości 86,5%

- wzmocnienie odwagi i pewności siebie 52 %

- lepszą integrację z grupą 64 %

- wzmocnienie odporności organizmu dziecka 82 %

Z uwagi na powyższe wyniki, zasadnym okazało się przedłużenie projektu „Maluchy w lesie" na rok 2017. Mamy nadzieję, że kolejna edycja zakończy się z porównywalnym sukcesem.