Wydarzenia i konkursy edukacyjne Wydarzenia i konkursy edukacyjne

Otwarcie trasy Poznaj Swój Las

„Poznaj Swój Las" to regionalny projekt Lasów Państwowych, który łączy możliwość odkrywania tajemnic lasu, dostrzegania jego wartości, a także wykorzystania mapy do poruszania się w terenie.

28 kwietnia br. na terenie Nadleśnictwa Rajgród odbyła się impreza otwierająca ścieżkę do biegów na orientację, która powstała w ramach projektu Poznaj Swój Las. Zlokalizowana jest ona w miejscowości Ruda (Leśnictwo Ruda) przy boisku gminnym.

Impreza rozpoczęła się w Szkole Podstawowej w Rudzie. Zebranych gości przywitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród- Marian Podlecki. Głos zabrali zaproszeni goście- wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter, pomysłodawca i kierownik projektu- Włodzimierz Protasiewicz (RDLP w Białymstoku) oraz gospodarz miejsca- dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie Henryk Chrzanowski. Następnie uczniowie wysłuchali krótkiej prezentacji dotyczącej idei projektu oraz zasad biegów na orientację.

Pomimo niesprzyjającej pogody druga część spotkania odbyła się na zewnątrz, gdzie uroczyście otwarto ścieżkę i przecięto wstęgę na tablicy dotyczącej projektu. Następnie każda z klas wraz z wychowawcą i edukatorem leśnym z nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, miała za zadanie pokonać jedną z wyznaczonych tras. Należało za pomocą mapy i kompasu odnaleźć cztery słupki kontrolne. Trasa miała długość około 1,5 km.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i upominki, a uczestnictwo w Imprezie udokumentował poprzez odciśniecie palca na pamiątkowych dyplomach.

***

"Poznaj Swój Las" to wielofunkcyjne narzędzie do leśnej aktywności i edukacji na bazie orienteeringu. Jego elementy składowe to mapa do biegu na orientację i drewniane słupki jako stałe punkty kontrolne ustawione w lesie na powierzchni którą obejmuje mapa. Ponadto strona internetowa udostępniająca mapki, pakiet edukacyjny oraz aplikacja mobilna - jako elementy edukacyjne (w opracowaniu).

Projekt realizuje 11 nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jako odpowiedź na zapytanie ankietowe skierowane między innymi do szkół, samorządów i organizacji turystycznych.

Powierzchnie zlokalizowane są na terenie nadleśnictw: Bielsk, Nurzec, Białowieża, Waliły, Łomża, Nowogród, Knyszyn, Rajgród, Augustów, Szczebra i Suwałki. Na początku każdej trasy usytuowana jest tablica informacyjna.

Wielką zaletą projektu jest możliwość całorocznej aktywności w środowisku leśnym, rekreacja i edukacja realizowane indywidualnie lub zespołowo. Mapy w formacie pdf można pobrać ze strony projektu http://www.bialystok.lasy.gov.pl/poznaj-swoj-las

Zapraszamy  do korzystania z przygotowanej oferty.