Wydarzenia i konkursy edukacyjne Wydarzenia i konkursy edukacyjne

Wzajemna współpraca pomiędzy RDLP a CEN

30 lipca 2021 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Pan Andrzej Józef Nowak oraz Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Pan Ryszard Chodyniecki podpisali umowę o wzajemnej współpracy.

Porozumienie zawarte między obiema stronami zakłada m.in. współpracę przy realizacji procesów dydaktycznych w tym działań odnoszących się do edukacji prośrodowiskowej oraz poszerzeniu wiedzy przyrodniczej nauczycieli i umiejętności dydaktycznych edukatorów leśnych.