Dla właścicieli lasów Dla właścicieli lasów

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Starostwa Powiatowe mogą powierzać nadleśnictwom sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa przyjętych do nadzoru na mocy porozumień ze starostwami wynosi niespełna 146 tys. ha. Ich powierzchnia w ostatnich latach zmniejszyła się o ponad 33 tys. ha, ponieważ niektórzy Starostowie postanowili samodzielnie sprawować nadzór.

Wiosną roku 2015, jak zapowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ukaże się rozporządzenie dotyczące zalesień gruntów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Od momentu wejścia w życie nowego rozporządzenia Nadleśnictwa będą sporządzać plany zalesień wg wymogów i przyjętych w nim zasad. 

W zakres nadzoru LP nad lasami innych własności w zależności od przekazanych przez starostę zadań wchodzą między innymi:

· lustracja stanu lasu na gruncie oraz ocena zgodności wykonanych przez właścicieli prac z przepisami ustawy o lasach , uproszczonymi planami urządzania lasu lub decyzjami,

· wnioskowanie do starosty o wydanie decyzji administracyjnych lub wydawanie decyzji administracyjnych właścicielom lasów, kontrola wykonania obowiązków wynikających z tych decyzji,

· wysyłanie upomnień i wnioskowanie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku nie wykonania zadań określonych w uproszczonym planie urządzania lasu lub decyzji,

· cechowanie drewna i wystawianie właścicielom dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania.

Zgodnie z ustawą o lasach za stan lasów odpowiedzialni są ich właściciele.

Do obowiązków właściciela należy przede wszystkim:

· ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu,

· wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na uprawach,

· pielęgnowanie i ochrona lasu, w tym usuwanie drzew opanowanych przez owady, wywróconych , złamanych, suchych,

· prowadzenie racjonalnej wycinki drzew (pozyskania drewna) zgodnie z uproszczonymi planami urządzania lasu lub decyzjami w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,

· wykonywanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

19 nadleśnictw RDLP w Białymstoku pełni nadzór nad lasami własności prywatnej, powierzony im przez starostwa powiatowe. Poniżej kontakty:

Nadleśnictwo Starostwo
powierzające nadzór
Kontakt do nadleśnictwa
Białowieża Hajnówka ul. Wojciechówka 4  
17-230 Białowieża  
(85) 681 24 05  
bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl  
Bielsk Hajnówka
Białystok
ul. Studziwodzka 39  
17-100 Bielsk Podlaski  
(85) 730 26 52  
bielsk@bialystok.lasy.gov.pl  
Browsk Hajnówka Gruszki 10  
17-220 Narewka  
(85) 685 83 44  
browsk@bialystok.lasy.gov.pl  
Czarna Białostocka Białystok
Sokółka
ul. Marszałkowska 27  
16-020 Czarna Białostocka  
(85) 710 33 80  
czarnabialostocka@bialystok.lasy.gov.pl  
Czerwony Dwór Olecko
Gołpad
19-413 Mazury  
(87) 523 85 11  
czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl  
Dojlidy Białystok
Białystok Miasto
Al. 1000-lecia P. P. 75  
15-11 Białystok  
(85) 743 68 75  
dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl  
Gołdap Gołdap ul. 1-Maja 33  
19-500 Gołdap  
(87) 615 00 48  
goldap@bialystok.lasy.gov.pl  
Hajnówka Hajnówka ul. Kolejki Leśne 12  
17-230 Hajnówka  
(85) 683 23 78  
hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl  
Knyszyn Mońki
Zambrów
Białystok
Al. Niepodległości 31  
19-101 Mońki  
(85) 727 82 11  
knyszyn@bialystok.lasy.gov.pl  
Krynki Sokółka Poczopek  
16-113 Szudziałowo  
(85) 722 96 40  
krynki@bialystok.lasy.gov.pl  
Łomża Zambrów
Ostrów Mazowiecka
Łomża
Łomża Miasto
ul. Nowogrodzka 60  
18-400 Łomża  
(86) 216 54 94  
lomza@bialystok.lasy.gov.pl  
Maskulińskie Mrągowo ul. Rybacka 1  
12-220 Ruciane-Nida  
(87) 424 16 00  
maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl  
Nowogród Łomża Morgowniki 6  
18-414 Nowogród  
(86) 217 55 83  
nowogrod@bialystok.lasy.gov.pl  
Nurzec Siemiatycze ul. Akacjowa 3  
17-330 Nurzec Stacja  
(85) 656 51 10  
nurzec@bialystok.lasy.gov.pl  
Olecko Olecko
Gołdap
ul Kościuszki 32  
19-400 Olecko  
(87) 523 42 61, 523 42 62  
olecko@bialystok.lasy.gov.pl  
Rajgród Grajewo
Mońki
Tama  
19-206 Rajgród  
(86) 273 33 10  
rajgrod@bialystok.lasy.gov.pl  
Rudka Ostrów Mazowiecka
Białystok
Siemiatycze
Bielsk Podlaski
ul. Olendzka 31  
17-123 Rudka  
(85) 730 58 00  
rudka@bialystok.lasy.gov.pl  
Waliły Białystok ul. Białostocka 3  
16-040 Gródek  
Waliły Stacja  
(85) 713 23 00  
walily@bialystok.lasy.gov.pl  
Żednia Hajnówka
Białystok
Żednia  
16-050 Michałowo  
(85) 717 52 51, 52, 50  
zednia@bialystok.lasy.gov.pl