Wydawca treści Wydawca treści

II spotkanie eksperckie

W dniu 15 kwietnia br. odbyło się II spotkanie eksperckie leśników, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych w sprawie Puszczy Białowieskiej.

Podczas spotkania eksperci omawiali szczegóły planowanych prac doraźnych, których celem jest ograniczenie ryzyk występujących w Puszczy Białowieskiej, w szczególności ryzyka utraty zdrowia i życia, ryzyka pożarowego oraz ryzyka wystąpienia katastrofy na terenie jednostki wojskowej.

Na spotkaniu poruszony został także temat prac dotyczących waloryzacji stref ochrony w Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Uczestnicy byli zgodni. Uznali planowane doraźne działania za konieczne do przeprowadzenia. Bezpieczeństwo Puszczy, mieszkańców i turystów jest priorytetowe i nie należy zwlekać z podjęciem prac – to jeden z wniosków z minionego spotkania.