Wydawca treści Wydawca treści

Spotkanie VII

4 grudnia br. odbędzie się VII spotkanie eksperckie w sprawach dotyczących Puszczy Białowieskiej, w którym udział wezmą leśnicy, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego.

Tematami VII spotkania będą:

  • zwalczanie gatunków inwazyjnych w Puszczy Białowieskiej,
  • problemy i wyzwania związane ze strefowaniem w Puszczy Białowieskiej (II część warsztatów)

Uczestnicy spotkania będą dyskutować o gatunkach inwazyjnych, metodyce ich zwalczania, a także środkach finansowych przeznaczonych na projekty związane ze zwalczaniem gatunków inwazyjnych. Podczas spotkania odbędzie się także II cześć warsztatów na temat problemów i wyzwań dotyczących strefowania w Puszczy Białowieskiej. Dopełnieniem spotkania będzie dyskusja.

Ograniczona liczba miejsc

Formuła spotkania pozostaje niezmienna. Liczba miejsc dla uczestników spotkań jest ograniczona do 28 (7 dla naukowców, 7 dla samorządowców, 7 dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 7 dla leśników).

Udział w spotkaniach

Lista osób i organizacji zapraszanych do udziału w spotkaniach pozostaje otwarta. Przed każdym kolejnym spotkaniem uczestnicy minionych spotkań oraz osoby, które zgłosiły chęć udziału otrzymują imienne zaproszenia. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także wskazanie reprezentacji (naukowiec, leśnik, samorządowiec, przedstawiciel organizacji pozarządowej) na adres: rdlp@bialystok.lasy.gov.pl. Wszystkie poprawne zgłoszenia zostaną dołączone do listy zapraszanych interesariuszy.

 

Przypominamy, że o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń zaproszonych gości.

Dodatkowe informacje

  • Agenda
  • Zaproszenie do uczestników