Wydawca treści Wydawca treści

VII spotkanie eksperckie

W dniu 4 grudnia 2019 roku odbyło się VII spotkanie eksperckie poświęcone sprawom Puszczy Białowieskiej. Głównym tematem dyskusji były zagrożenia dla bioróżnorodności siedlisk puszczańskich ze strony inwazyjnych gatunków obcych roślin.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały stosowane w Polsce oraz w innych krajach Europy metody walki z ekspansją inwazyjnych gatunków obcych oraz przeanalizowane zostały potrzeby i możliwości realizacji tego typu działań w Puszczy Białowieskiej.

Dyskusja prowadzona była z wykorzystaniem zgromadzonych danych – wyników inwentaryzacji inwazyjnych gatunków obcych przeprowadzonej na terenie nadleśnictw Puszczy Białowieskiej w 2019 roku. Kontekst inwentaryzacji był znacznie szerszy i dotyczył degradacji ekosystemów i strat przyrodniczych w skali całej Unii Europejskiej.

W ramach dyskusji przeanalizowane zostały obowiązujące akty prawne (krajowe i unijne) stanowiące podstawę dla planowanych działań ochronnych jak również możliwości finansowania tych działań ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W trakcie spotkania odbyła się II część warsztatów poświęconych strefowaniu w Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy – samorządów, naukowców, organizacji pozarządowych i leśników.