Wydawca treści Wydawca treści

VIII spotkanie

W dniu 16 stycznia 2020r. odbyło się kolejne, VIII spotkanie eksperckie. Tym razem głównym zagadnieniem poddanym dyskusji było planowanie urządzeniowe w Puszczy Białowieskiej w świetle wymogów UNESCO.

 

VIII spotkanie eksperckie

16 stycznia br. odbędzie się VIII spotkanie eksperckie w sprawach dotyczących Puszczy Białowieskiej, w którym udział wezmą leśnicy, naukowcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Tematami VIII spotkania eksperckiego będą:

  • proces planowania urządzeniowego w Puszczy Białowieskiej w świetle wymogów UNESCO,
  • definicja drzewostanów stuletnich.

Wskazane tematy są istotne dla rozpoczynającego się procesu opracowania PUL-i. Uczestnicy spotkania będą dyskutować o tym jak przebiega i co uwzględnia proces planowania urządzeniowego związany z opracowaniem planów urządzenia lasów Puszczy Białowieskiej uwzględniający wymogi UNESCO. Zaplanowana została również dyskusja na temat definicji drzewostanów stuletnich.

 

Ograniczona liczba miejsc

Formuła spotkania pozostaje niezmienna. Liczba miejsc dla uczestników spotkań jest ograniczona do 28 (7 dla naukowców, 7 dla samorządowców, 7 dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 7 dla leśników).

Udział w spotkaniach

Lista osób i organizacji zapraszanych do udziału w spotkaniach pozostaje otwarta. Przed każdym kolejnym spotkaniem uczestnicy minionych spotkań oraz osoby, które zgłosiły chęć udziału otrzymują imienne zaproszenia. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także wskazanie reprezentacji (naukowiec, leśnik, samorządowiec, przedstawiciel organizacji pozarządowej) na adres: rdlp@bialystok.lasy.gov.pl. Wszystkie poprawne zgłoszenia zostaną dołączone do listy zapraszanych interesariuszy.

 

Przypominamy, że o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń zaproszonych gości.