Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Czyszczenie poligonu trwa!

W Nadleśnictwie Drygały trwa realizacja Projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych”.

Projekt "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W realizację projektu zaangażowanych jest 58 nadleśnictw z terenu 15 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Koszt całkowity realizacji projektu zamyka się w kwocie 130 mln zł.

Na terenach zarządzanych przez jednostki Lasów Państwowych lokalizowane były w przeszłości poligony wojskowe i inne obiekty wykorzystywane przez siły zbrojne. Obecnie – między innymi z powodu degradacji środowiska przyrodniczego oraz możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi wyłączone są z użytkowania. Wymagają podjęcia szeregu działań naprawczych.

Efekty poszukiwań saperów, fot. archiwum Nadleśnictwa Drygały

Szansę na rekultywację obszarów najsilniej przekształconych i zdegradowanych oraz przywrócenia im równowagi przyrodniczej, stworzył Program II POIiŚ - „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi". Tereny popoligonowe i powojskowe wymagają kompleksowych działań rekultywacyjnych i renaturalizacyjnych, przywracających im funkcje przyrodnicze i użytkowe.

Leśnicy z Nadleśnictwa Drygały planują oczyścić sapersko łącznie trzy tysiące hektarów obszarów popoligonowych. Suma wydatków kwalifikowanych wynosi 6,7 miliona złotych.
Takie działania w dłuższej perspektywie, przyczynią się skuteczniejszej ochrony siedlisk leśnych i nieleśnych, zapewniając tym samym zrównoważony rozwój w skali lokalnej i regionalnej.