Wydawca treści Wydawca treści

III spotkanie eksperckie

Zakończyło się III spotkanie eksperckie leśników, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących Puszczy Białowieskiej. Podczas spotkania eksperci dyskutowali na temat opublikowanego w kwietniu Raportu IUCN przygotowanego na zlecenie UNESCO i konsultowanych dokumentów, które określają zakres planowanych przez leśników doraźnych prac w rejonie Puszczy Białowieskiej.

Spotkanie zostało zorganizowane w sprawdzonej i zaakceptowanej formule, która zapewniła pełną równowagę uczestnikom. Po krótkim otwarciu każda z grup skorzystała z czasu przeznaczonego na wystąpienia. Po wystąpieniach uczestnicy przeszli do zadawania pytań. Dalsza część spotkania poświęcona została na odpowiedzi oraz wypowiedzi podsumowujące spotkanie.

III spotkanie zostało poświęcone raportowi Misji IUCN, który został opracowany na zlecenie UNESCO. Przedstawiliśmy rekomendacje Misji IUCN, stanowisko leśników oraz podjęte przez nas działania, które odnoszą się do rekomendacji IUCN/UNESCO oraz te przyszłe. Przedstawiliśmy także najważniejsze informacje dotyczące konsultowanych społecznie dokumentów – relacjonuje Dawid Iwaniuk zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Spotkanie odbyło się w rozszerzonym o przedstawicieli samorządu terytorialnego gronie. W spotkaniu udział wzięli: 3 naukowcy, 7 leśników, 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 7 przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Formuła spotkania pozostaje niezmienna. Uczestnicy zaakceptowali i docenili sposób w jaki zorganizowaliśmy dyskusję. Atmosfera spotkań jest bardzo dobra dzięki czemu uczestnicy mogą prowadzić merytoryczną dyskusję. Tym razem przygotowaliśmy 28 miejsc dla uczestników. Do udziału w III spotkaniu eksperckim zaprosiliśmy przedstawicieli 4 grup: naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, leśników oraz po raz pierwszy przedstawicieli samorządu terytorialnego – opisuje Katarzyna Gurowska, koordynator ds. Puszczy Białowieskiej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

W prowadzonym dialogu ponownie nie wzięli udziału przedstawiciele organizacji zrzeszonych w koalicji Kocham Puszczę (Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja WWF Polska, Fundacja Greenmind, Fundacja Dzika Polska, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi). – wymienia Gurowska.

Z informacji przedstawionych przez naukowców wynika, że organizacje te bardzo świadomie zrezygnowały z udziału w spotkaniach. Wszystko wskazuje na to, że nieobecność przedstawicieli koalicji Kocham Puszczę to celowe działanie, tzw. bojkot – dodaje koordynator. Jest to dla nas niezrozumiałe. Jesteśmy nadal otwarci na udział organizacji. Pozostajemy w przyjęte formule dialogu, który bardzo dobrze się sprawdza. Będziemy w ten sposób omawiać kolejne tematy i konsultować kolejne dokumenty – podsumowuje Katarzyna Gurowska.

Dodatkowe informacje na temat minionych spotkań oraz przyszłych wydarzeń dostępne są na stronie: http://www.bialystok.lasy.gov.pl/spotkania-eksperckie-puszcza-bialowieska

Poszerzone grono ekspertów dopełniło przyjętą formułę spokojnej, wyważonej dyskusji prowadzącej do efektywnego dialogu. Wszyscy uczestnicy chcą dalej rozmawiać w bezpośredniej relacji, podczas organizowanych przez nas spotkań. Jako jeden z celów uczestnicy wskazali wolę wypracowania trwałych, wpierających ochronę Puszczy i całego regionu, pozytywnych rozwiązań, właściwych w obowiązującym w Polsce systemie prawnym – relacjonuje dyrektor Iwaniuk.

Uczestnicy wyrazili chęć ponownego spotkania, które odbędzie się w czerwcu br. Tematem kolejnego spotkania będzie strefowanie Puszczy Białowieskiej – porządkowanie podziału strefowego, którego koncepcje wypracowywane są obecnie przez zespoły eksperckie Lasów Państwowych i Ministerstwa Środowiska.