Wydawca treści Wydawca treści

IV spotkanie eksperckie leśników, naukowców, organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego w Puszczy Białowieskiej

W piątek 14 czerwca 2019r. odbyło się IV spotkanie eksperckie leśników, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących Puszczy Białowieskiej. Podczas spotkania eksperci dyskutowali na temat zagrożenia pożarowego w Puszczy.

Specjaliści z RDLP w Białymstoku zaprezentowali plan zabezpieczenia przeciwpożarowego obowiązujący na terenie nadleśnictw: Białowieża, Browsk, Hajnówka. Omówione zostały również zagadnienia z zakresu działań prewencyjnych realizowanych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego.

Kolejnym tematem, który został zaprezentowany w trakcie spotkania było  strefowanie w Obiekcie Światowego Dziedzictwa. Marek Ksepko, zastępca Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku, przedstawił uczestnikom na czym polega obecne strefowanie w Puszczy oraz przybliżył problemy i wyzwania związane z planowaniem prac w Obiekcie Światowego Dziedzictwa w kontekście fragmentacji stref.

Spotkaliśmy się już po raz czwarty w gronie przedstawicieli różnorodnych środowisk, by tym razem rozmawiać o kwestiach bezpośrednio związanych z ochroną przeciwpożarową Puszczy oraz podziałem Obiektu Światowego Dziedzictwa na strefy– relacjonuje zastępca dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Białymstoku, Dawid Iwaniuk. Tematy dzisiejszego spotkania zostały zaproponowane przez uczestników spotkań. Eksperci zwrócili szczególną uwagę na problem związany z fragmentacją stref UNESCO. Liczymy, iż dzisiejsze spotkanie i prezentacja zagadnienia z wykorzystaniem technik GIS pozwoli uczestnikom zweryfikować i usystematyzować wiedzę na temat tego zagadnienia – dodaje dyrektor.

Uczestnicy piątkowego spotkania zostali poproszeni o przedstawienie własnych pomysłów na uporządkowanie fragmentaryzacji stref, które potencjalnie ułatwiłoby zarządzanie Obiektem, a także wskazanie istotnych z punktu widzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego dróg, szlaków i ścieżek oraz miejsc, które są szczególnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dopełnieniem spotkania była tradycyjna część poświęcona na pytania i odpowiedzi oraz wypowiedzi podsumowujące spotkanie.

Spotkanie odbyło się ponownie w poszerzonym o przedstawicieli samorządu terytorialnego gronie. W spotkaniu udział wzięli: 2 naukowców, 7 leśników,
3 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 4 przedstawicieli samorządu terytorialnego. W spotkaniu udział wzięli także zaproszeni goście: przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, dowództwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce oraz przedstawiciel Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku.

Dialog, bezpośrednia merytoryczna dyskusja, to jest to czego Puszcza Białowieska potrzebuje od dawna. Wspólnie z uczestnikami stworzyliśmy przestrzeń do merytorycznej dyskusji. Po czterech spotkaniach bardzo dokładnie widać kto jest naprawdę zainteresowany przyszłością Obiektu – opisuje Adam Kwiatkowski, naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Do prowadzonego dialogu nadal nie zdecydowali się dołączyć przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Koalicji Kocham Puszczę (Fundacja WWF Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Dzika Polska, Fundacja Greenmind, Fundacja ClientEarth – prawnicy dla ziemi oraz Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot) – wylicza Kwiatkowski.

Następne spotkanie odbędzie się w dniu 18 lipca br. Dodatkowe informacje na temat minionych spotkań oraz przyszłych wydarzeń dostępne są na stronie: http://www.bialystok.lasy.gov.pl/spotkania-eksperckie-puszcza-bialowieska