Wydawca treści Wydawca treści

IV SPOTKANIE KONSULTACYJNE

14 czerwca br. odbędzie się IV spotkanie eksperckie leśników, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących Puszczy Białowieskiej.

Tematem najbliższego spotkania będzie analiza możliwości weryfikacji przebiegu granic stref ochronnych UNESCO w Puszczy Białowieskiej. Część spotkania poświęcona zostanie również omówieniu założeń do rekomendowanego przez UNESCO, planu ochrony przeciwpożarowej.

Formuła spotkania, tak jak w przypadku poprzednich konsultacji eksperckich, będzie zapewniała równowagę reprezentacji stron - do udziału w dyskusji zapraszamy 7 naukowców, 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 7 samorządowców oraz 7 leśników.