Wydawca treści Wydawca treści

V SPOTKANIE EKSPERCKIE LEŚNIKÓW, NAUKOWCÓW, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SPRAWIE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

18 lipca br. odbędzie się V spotkanie eksperckie w sprawach dotyczących Puszczy Białowieskiej. Eksperci będą kontynuować dyskusję na tematy poruszone w trakcie poprzedniego spotkania tj. założeń do planu ochrony przeciwpożarowej Puszczy Białowieskiej oraz problematyki zasięgów stref ochronnych w Obiekcie Światowego Dziedzictwa. Dodatkowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące podejścia do drzewostanów ponadstuletnich.

Spotkanie odbędzie się w przyjętej formule zapewniającej równowagę reprezentacji wszystkich grup interesariuszy.

Zaplanowane spotkanie będzie kolejną możliwością do podjęcia merytorycznej dyskusji  i krokiem do wypracowania wspólnych stanowisk w najważniejszych  dla Puszczy Białowieskiej sprawach.

Ograniczona liczba miejsc

Liczba miejsc da uczestników spotkań jest ograniczona do 28 (7 dla naukowców, 7 dla samorządowców, 7 dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 7 dla leśników). Przed każdym spotkaniem wysyłamy zaproszenia do osób zainteresowanych udziałem w kolejnym spotkaniu.

Zgłoś chęć udziału w spotkaniach

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, wskazanie reprezentacji (naukowiec, leśnik, samorządowiec, przedstawiciel organizacji pozarządowej) oraz dane kontaktowe na adres: rdlp@bialystok.lasy.gov.pl

Wszystkie poprawne zgłoszenia zostaną dołączone do listy zapraszanych interesariuszy.

 

Pytania proszę kierować do:

Katarzyna Gurowska

Koordynator ds. Puszczy Białowieskiej

tel.: +48 85 74 81 819

katarzyna.gurowska@bialystok.lasy.gov.pl