Wydawca treści Wydawca treści

X spotkanie eksperckie

5 października 2021 r. odbyło się X Spotkanie eksperckie, którego tematem były warunki hydrologiczne Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszczy Białowieskiej.

Grono naukowców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji państwowych miało okazję wymienić się doświadczeniami i opiniami dotyczącymi dynamiki przepływu wody w Puszczy Białowieskiej, zagrożeniami w przypadku jej braku oraz nadmiaru.

Przedstawiono założenia ekspertyzy hydrologicznej, która ma na celu inwentaryzację infrastruktury, opracowanie map, charakterystykę i parametryzację wód płynących i stojących, a następnie właściwe ich gospodarowanie w Puszczy, szczególnie na obszarach chronionych. Omówiono wspólne projekty w zakresie małej retencji.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Instytut Biologii Ssaków PAN, Instytut Badawczy Leśnictwa, SGGW w Warszawie, Stowarzyszenie Puszczyków Głos, Fundacja WWF Polska, Stowarzyszenie Rozwoju Białowieży i Ochrony Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej, Polskie Towarzystwo Leśne, Starosta Hajnowski, Z-ca Burmistrza Miasta Hajnówka, Wójt Gminy Hajnówka, Wójt Gminy Narewka, BULiGL Oddział Białystok, PTOP, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Instytut Ochrony Środowiska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, DGLP, Białowieski Park Narodowy, RDLP w Białymstoku, Nadleśnictwa: Białowieża, Browsk, Hajnówka.

Kolejne spotkanie będzie dotyczyć turystyki na obszarze OŚD UNESCO PB. Planowany termin – listopad b.r.