Wydawca treści Wydawca treści

X spotkanie eksperckie

ZMIANA TERMINU X SPOTKANIA EKSPERCKIEGO Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że X spotkanie eksperckie planowane w dniu 22 września br. przełożone zostało na 5 października br. Plan spotkania oraz jego formuła pozostają bez zmian.

-----------------------------------------------------------------------------------------

22 września br. odbędzie się X spotkanie eksperckie  poświęcone Puszczy Białowieskiej. W spotkaniu udział wezmą leśnicy, naukowcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Tematem dyskusji będą warunki hydrologiczne Puszczy Białowieskiej.

Uczestnicy spotkania będą dyskutować między innymi o potrzebach i możliwościach działań w zakresie spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, zwiększenia odporności ekosystemów leśnych na suszę oraz przeciwdziałania degradacji siedlisk hydrogenicznych.

Ograniczona liczba miejsc.

Formuła spotkania pozostaje niezmienna. Liczba miejsc dla uczestników spotkań jest ograniczona.

Udział w spotkaniach.

Lista osób i organizacji zapraszanych do udziału w spotkaniach pozostaje otwarta.

Przed każdym kolejnym spotkaniem uczestnicy minionych spotkań oraz osoby, które zgłosiły chęć udziału otrzymują imienne zaproszenia.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także wskazanie reprezentacji (naukowiec, leśnik, samorządowiec, przedstawiciel organizacji pozarządowej) na adres: projekty@bialystok.lasy.gov.pl. Wszystkie poprawne zgłoszenia zostaną dołączone do listy zapraszanych interesariuszy.

Przypominamy, że o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń zaproszonych gości.

Materiały do pobrania