Wydawca treści Wydawca treści

Sprostowania informacji Puszcza Białowieska

W związku z publikowanymi w mediach artykułami i postami, zawierającymi nieprawdziwe informacje na temat działalności Lasów Państwowych w Puszczy Białowieskiej, zarzucającymi leśnikom z tego obszaru łamanie przepisów prawa, konwencji międzynarodowych oraz podejmowanie prac zagrażających obiektowi światowego dziedzictwa UNESCO, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku wystosowała wnioski o sprostowania nieprawdziwych treści.

W celu zapewnienia opinii publicznej dostępu do informacji na temat działań realizowanych i planowanych w Puszczy Białowieskiej, w plikach poniżej udostępniamy wnioski Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku o sprostowanie informacji.

Dokumenty wskazują źródła oraz zakres nieprawdziwych treści, jak również komentarze i wyjaśnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi do pobrania poniżej.

Materiały do pobrania