O urządzaniu lasu O urządzaniu lasu

Prace urządzeniowe

W Polsce dziedziną planowania urządzeniowego zajmują się wyspecjalizowane jednostki. Największe znaczenie w tej elitarnej grupie odgrywają pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

W naszej  RDLP prace urządzeniowe wykonują  eksperci z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku.   Prace trwają z reguły około dwóch - trzech lat. Dotyczą one inwentaryzacji zasobów przyrodniczych tj. drzewostanów z całym bogactwem wnętrza lasu, począwszy od rozpoznania gleb, ich żyzności, wszystkich warstw roślinnych w lesie wreszcie pomiaru elementów poszczególnych gatunków drzew w drzewostanach.

Z zebranych w trakcie prac terenowych informacji sporządza się odpowiednie dokumenty: opisy taksacyjne lasu, szereg zestawień, wykazów planowanych cięć pielęgnacyjnych i odnowieniowych, tabel, map.

Ważną sprawą jest optymalizacja cięć pielęgnacyjnych oraz konieczność przebudowy dojrzałych drzewostanów w sposób nie umniejszający, „kapitału produkcyjnego na pniu" to jest w taki sposób, aby zachować las przyszłym pokoleniom.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku sprawuje nadzór nad 31 nadleśnictwami. Obowiązek wykonania planu urządzenia lasu ciąży na Dyrektorze RDLP.

W 31 nadleśnictwach zostały sporządzone opracowania glebowo-siedliskowe. W Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Puszcza Białowieska" oraz „Lasy Mazurskie",  „Puszcza Knyszyńska". wykonano prace florystyczne.  Wszystkie nadleśnictwa posiadają leśną mapę numeryczną.