Wydawca treści Wydawca treści

Informacja w sprawie reklamy WWF Polska wprowadzającej opinię publiczną w błąd

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne pytania i uwagi kierowane przez Państwa w sprawie reklamy prezentowanej w wynikach wyszukiwania Google informujemy, że Puszcza Białowieska nie została wpisana na listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu.

Informacje zaprezentowane w reklamie emitowanej w wynikach wyszukiwania Google są nieprawdziwe.

Treść reklamy

Za emisję powyższej reklamy odpowiedzialna jest Fundacja WWF Polska. Treści zastosowane w reklamie w formie oznajmiającej nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym i wprowadzają opinię publiczną w błąd.

 

Stan prawny dotyczący Puszczy Białowieskiej

W lipcu 2019, podczas 43. Sesji Komitetu UNECO Komitet podjął decyzję w sprawach dotyczących Puszczy Białowieskiej. Puszcza nie została wpisana na listę obiektów światowego dziedzictwa w zagrożeniu.

Dokumenty z 43. Sesji Komitetu UNESCO, w tym treść decyzji, znajdują się na stronie:

Treść decyzji dostępna jest na stronie UNESCO pod adresem:

W związku z emisją reklamy w systemie Google Ads o treści wskazanej powyżej skierowaliśmy do Fundacji WWF Polska żądanie wstrzymania reklamy, której treść wprowadza opinię publiczną w błąd.

Treść wniosku przekazanego do Fundacji:

Wezwanie do natychmiastowego wstrzymania reklamy i usunięcia treści wprowadzających opinię publiczną w błąd