Wydawca treści Wydawca treści

IUCN: dodatkowa ocena oddziaływania modernizacji drogi Narewkowskiej na OUV Puszczy Białowieskiej jest właściwa

Zgodnie z opinią międzynarodowych ekspertów IUCN przygotowana na zlecenie leśników ocena oddziaływania modernizacji leśnej drogi Narewkowskiej na wyjątkową uniwersalną wartość (OUV) obiektu światowego dziedzictwa Puszcza Białowieska spełnienia kryteria takiej oceny i uwzględnia oceny oddziaływania na wybrane fragmenty Puszczy, integralność obiektu oraz obiekt jako całość.

W opracowanym przez ekspertów IUCN przeglądzie technicznym czytamy (tłumaczenie na język polski):

(…) „Przedstawione OOŚ [Oceny Oddziaływania na Środowisko] uwzględnia w szczególności potencjalne oddziaływania na OUV obiektu, analizując mogące wystąpić zaburzenia cech istotnych dla wartości obiektu uznanych na podstawie kryterium (IX), jak również dla konkretnych gatunków zidentyfikowanych zgodnie z kryterium (X), a także dla integralności obiektu. W OOŚ uwzględniono również potencjalne oddziaływania transgraniczne na białoruską część obiektu. Takie podejście uznaje się za właściwe do oceny potencjalnych oddziaływań na OUV, a tym samym do spełnienia kryteriów takiej oceny.” (…)

(…) „OOŚ została przygotowana z wykorzystaniem technik systemu informacji geograficznej (GIS) oraz fachowych ekspertyz celem zidentyfikowania potencjalnego wpływu modernizacji drogi na "obszary mające istotne znaczenie dla zachowania OUV".” (…)

To doskonała wiadomość. Jesteśmy zadowoleni z treści przedstawionych w przeglądzie technicznym wykonanym przez ekspertów IUCN na zlecenie UNESCO, którzy dostrzegli profesjonalizm nasz i naszych partnerów. Modernizacja drogi Narewkowskiej jest bezpieczna dla Puszczy Białowieskiej – wskazuje Andrzej Nowak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Postąpiliśmy zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi przez UNESCO. Wstrzymaliśmy prace na drodze Narewkowskiej i zleciliśmy dodatkową ocenę oddziaływania modernizacji drogi leśnej na wyjątkową uniwersalną wartość (OUV) Puszczy Białowieskiej. Zgodnie z zapisami rekomendacji i procedurami dla tego obiektów światowego dziedzictwa przekazaliśmy opracowaną przez ekspertów z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej dodatkową ocenę do UNESCO, a następnie wznowiliśmy prace na drodze – przedstawia Andrzej Nowak. Spełniliśmy wszystkie oczekiwania UNESCO w tym zakresie – podsumowuje dyrektor.

Modernizacja drogi Narewkowskiej rozpoczęła się w 2017 roku. W następstwie działań podjętych przez aktywistów UNESCO wskazało na konieczność wstrzymania prac na czas opracowania dodatkowej oceny oddziaływania prowadzonej modernizacji na uniwersalną wyjątkową wartość obiektu światowego dziedzictwa Puszcza Białowieska. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zleciła opracowanie dodatkowej oceny zewnętrznym ekspertom. Zgodnie z procedurami opracowana dodatkowa ocena została przekazana do UNESCO. Prace zostały wznowione. Zakończenie modernizacji nastąpi pod koniec 2019 roku.