Wydawca treści Wydawca treści

Leśnicy wprowadzają metodykę oceny i zarządzania ryzykiem w obiekcie światowego dziedzictwa Puszcza Białowieska opartą na międzynarodowych standardach

W puszczańskich Nadleśnictwach Białowieża, Browsk, Hajnówka i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku trwają prace polegające na aktualizacji rejestru ryzyk istotnych dla skutecznego zarządzania obiektem światowego dziedzictwa Puszczą Białowieską. Prowadzone prace to następstwo decyzji o dostosowaniu stosowanych metod oceny ryzyka do standardów międzynarodowych.

Stosowane dotychczas profesjonalne metody oceny ryzyka stają się niewystarczające. Potrzebujemy rozwiązań, które pozwolą identyfikować i ograniczać każde istniejące ryzyko, które jest istotne dla efektywnego zarządzania Puszczą Białowieską – wskazuje Andrzej Nowak, dyrektor z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku jest pierwszą jednostką Lasów Państwowych, która standaryzuje stosowane metody oceny ryzyka z wykorzystaniem rozwiązań opierających się na modelu Management of Risk (M_o_R). Metodyka M_o_R® jest strukturalnym podejściem do zarządzania ryzykiem oraz do budowy polityki instytucji w tym obszarze. Pokazuje również jej powiązanie z aspektami zarządzania ryzykiem, prezentowanymi w standardach zarządzania programami (MSP™) i projektami (PRINCE2®). To jedna z najbardziej rozpowszechnionych metodyk zarządzania ryzykiem. Celem metody jest wspieranie organizacji w efektywnym zarządzaniu ryzykiem na każdym poziomie zarządczym – począwszy od operacyjnego, a skończywszy na strategicznym. Jest to kompleksowy system technik, narzędzi oraz zasad i schematów postępowania, które pozwalają na maksymalizację prawdopodobieństwa osiągnięcia zakładanych przez organizację celów.

Stosowane przez nas dotychczasowe metody zostaną zastąpione rozwiązaniami opierającymi się na powszechnie stosowanych międzynarodowych standardach – wyjaśnia dyrektor. Zgodnie z zaleceniami IUCN wprowadzamy plan zarządzania ryzykiem. Wykorzystuje on dobre praktyki podejścia Risk Management Standard, norm serii ISO 31000 oraz metodyki Management of Risk (M_o_R), które są właściwymi narzędziami do rzeczywistej analizy, identyfikacji i oceny wszystkich ryzyk. Wybrane podejście zarządcze pozwoli nie tylko systematycznie identyfikować rzeczywiste ryzyka, ale przede wszystkim stosować profesjonalną ocenę i dobór właściwych działań ograniczających ryzyka – dodaje dyrektor Nowak.

Plan oceny ryzyka, który stanowi ewolucję w stosowanych dotychczas przez leśników metod oceny ryzyka, został opracowany przez dr. Bartosza Gruczę, eksperta ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Integralną częścią planu oceny ryzyka jest jednolity rejestr ryzyk, którego aktualizacja przeprowadzona została podczas warsztatów wprowadzających tą  metodykę w puszczańskich Nadleśnictwach i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Stworzony przez leśników rejestr ryzyk będzie aktualizowany na bieżąco, a opracowany plan znajdzie zastosowanie przy realizacji zadań prowadzonych przez RDLP w Białymstoku i w puszczańskich nadleśnictwach.