Wydawca treści Wydawca treści

Skończył się okres lęgowy ptaków. Rozpoczyna się remont drogi Narewkowskiej

W związku z zakończeniem się okresu lęgowego ptaków, 3 września wznowione zostały prace przy modernizacji drogi Narewkowskiej. Dzięki temu remont tej ważnej dla mieszkańców i turystów trasy ma szanse zakończyć się jeszcze w 2018 r.

Droga Narewkowska od 2001 r. jest drogą leśną udostępnioną dla ruchu publicznego, w tym samochodowego. Korzystają z niej głównie mieszkańcy, ale i turyści chcący skrócić sobie drogę z Białowieży do Narewki. Jadąc drogą wojewódzką muszą pokonać w tym celu 40 km, podczas gdy jadąc drogą Narewkowską – 22 km. To nie tylko krótszy czas przejazdu, ale też niemal o połowę mniej zużytego paliwa – oszczędność nie tylko dla kieszeni, ale i środowiska.

Takich udostępnionych dla wszystkich dróg leśnych jest w Puszczy Białowieskiej zaledwie kilka, a droga Narewkowska cieszy się największą popularnością. Jej intensywne wykorzystanie spowodowało po latach, że stan techniczny kruszywa naturalnego, z którego droga była wykonana, znacząco pogorszył się. Dotychczas wykonywano jedynie bieżące naprawy, polegające na uzupełnieniu ubytków i wyrównywaniu nawierzchni, co przy dużym natężeniu ruchu, głównie turystycznego, wystarczało na krótki czas.

Na rozpoczęcie remontu drogi zdecydowano się pod wpływem wniosków mieszkańców, lokalnych samorządów, opinii turystów odwiedzających Puszczę Białowieską i postulatów organizacji turystycznych, a także korzystających z drogi służb, zwłaszcza strażaków. Lasy Państwowe, dbając o bezpieczeństwo użytkowników, podjęły się wykonania remontu i przebudowy drogi.

Na początku 2016 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku pozytywnie rozpatrzyła wniosek Urzędów Gmin Białowieża i Narewka o przebudowę drogi leśnej Narewkowska, podając szczegółowe warunki wykonania. Wkrótce po decyzji RDOŚ, Urzędy Gmin w Białowieży i Narewce wydały decyzje środowiskowe dotyczące remontu drogi. Na tej podstawie starosta hajnowski wydał w maju 2016 roku nadleśnictwom Browsk i Białowieża decyzje o pozwoleniu na remont drogi Narewkowskiej.

Na modernizowanej drodze Narewkowskej będzie położona nawierzchnia ze specjalnej mieszanki mineralno-emulsyjnej. Remont ma zmniejszyć częstotliwość uciążliwych napraw i zwiększyć komfort jej użytkowników – zarówno tych poruszających się samochodami, jak i rowerzystów, którzy korzystają ze szlaku Green Velo (odcinek tego szlaku przebiega drogą Narewkowską).

Podbudowa drogi zostanie wykonana z kruszywa naturalnego, natomiast nawierzchnia z mieszanki mineralno–emulsyjnej wiązanej na zimo. Technologia jej ułożenia będzie zupełnie inna niż kładzenie tradycyjnego asfaltu – nie wiąże się ona z koniecznością użycia wysokiej temperatury. Zaletą tego rozwiązania jest trwałość nawierzchni, mniejsza w porównaniu do asfaltu ścieralność oraz brak pylenia z drogi podczas ruchu pojazdów. Po remoncie Narewkowska będzie trwalsza, a więc konieczność doraźnych napraw i wiążące się z tym roboty z użyciem maszyn będą znacznie rzadsze – co jest korzystne dla samej Puszczy i mieszkańców.

Zgodnie z projektem technicznym, maksymalna dozwolona prędkość poruszania się po drodze będzie wynosiła 30 km/h.

Prace przy modernizacji drogi Narewkowskiej rozpoczęto we wrześniu 2016 roku. Mimo czasowego wstrzymanie remontu drogi w 2018 roku z powodu okresu lęgowego ptaków,  spodziewamy się, że zakończenie remontu  będzie miało miejsce w grudniu 2018 roku.

Warto podkreślić, że wstrzymanie remontu spotkało się z licznymi protestami mieszkańców okolic Puszczy Białowieskiej. „Uważamy, że należy szanować odmienne poglądy i stanowiska, ale także prawa innych ludzi. Tutaj poszanowania tego zabrakło, tym bardziej, że nie chodzi o budowę nowej drogi przecinającej kompleks Puszczy Białowieskiej, a jedynie o poprawę jakości od dawna istniejącego i uczęszczanego szlaku komunikacyjnego. Jak mamy w regionie Puszczy Białowieskiej stawiać na turystykę, skoro blokuje się nam możliwość usprawniania służącej jej infrastruktury?”  – pytało ok. 1500 osób sygnatariuszy listu otwartego mieszkańców Puszczy Białowieskiej do ministra środowiska w sprawie drogi Narewkowskiej. Kolejne 2 000 podpisów zebrała internetowa petycja w tej sprawie.

Swój sprzeciw wobec przerwania prac wyraziły także lokalne samorządy. „Wyrażamy duże zaniepokojenie w związku ze wstrzymaniem robót budowlanych oraz apelujemy o dokończenie remontu ‘Drogi Narewkowskiej’, niezbędnej w komunikacji mieszkańców pomiędzy miejscowościami Białowieża i Narewka, niezbędnej jako droga alternatywna w razie pożaru lasu oraz niezbędnej dla rozwoju turystyki na terenie Puszczy Białowieskiej”  – to cytat z uchwały Rady Miasta Hajnówka z 9 sierpnia 2018 r.

Mamy nadzieję, że  od 2019 roku droga Narewkowska będzie dostępna dla ruchu publicznego, poprawiając komunikację i ułatwiając zwiedzanie Puszczy Białowieskiej.

Kluczowe informacje o remoncie drogi Narewkowskiej:

  • Inwestycja jest realizowana w celu skanalizowania ruchu turystycznego w cennym przyrodniczo obszarze i ułatwienia komunikacji lokalnym mieszkańcom. Lasy Państwowe nie odnoszą z niej żadnych korzyści ekonomicznych ani gospodarczych.
  • Prowadzone prace to jedynie modernizacja istniejącej od wielu lat drogi, przy zachowaniu jej dotychczasowego przebiegu i szerokości.
  • Droga Narewkowska stanowi jedyne bezpośrednie połączenie Białowieży
    z Narewką i jest głównym szlakiem udostępniającym Puszczę Białowieską od północnej strony, wykorzystywanym przez lokalną ludność oraz turystów.
  • Budowa nawierzchni w technologii wybranej dla inwestycji jest neutralna  dla środowiska przyrodniczego i najbardziej korzystna z punktu widzenia trwałości w cyklu życia nawierzchni na drogach leśnych.
  • Po drodze Narewkowskiej przebiega trasa Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, będącego jednym ze sztandarowych produktów turystycznych zrealizowanych w ostatnich latach w Polsce wschodniej. Inwestycja służy poprawie komfortu rowerzystów poruszających się tą trasą (ograniczenie pylenia).
  • Droga „Narewkowska” umożliwia szybszy przejazd służb ratunkowych (karetki pogotowia, straż pożarna, policja, straż leśna, straż graniczna).
  • W przyjętych zobowiązaniach dla obszaru Światowego Dziedzictwa UNESCO zapisano, że dopuszczalne jest utrzymanie i remontowanie infrastruktury turystycznej udostępniającej obszar Puszczy Białowieskiej społeczeństwu.
  • Inwestycja służyć będzie ochronie środowiska: dzięki udostepnieniu krótszej trasy ograniczona zostanie emisja spalin – dla przykładu, gdyby drogą Narewkowską (krótszą o blisko 20 km od aktualnie dostępnej trasy łączącej Narewkę z Białowieżą) przejeżdżało dziennie ok. 100 samochodów, emisja CO2 do atmosfery w wymiarze rocznym byłaby mniejsza o 86 ton.