Wydawca treści Wydawca treści

Straż Pożarna - ćwiczenia białostockiego modułu GFFFV w Puszczy Białowieskiej

W Puszczy Białowieskiej, w Nadleśnictwie Hajnówka zakończyły się dwudniowe ćwiczenia specjalnego modułu gaśniczego GFFFV Państwowej Straży Pożarnej dedykowanego do gaszenia wielkoobszarowych pożarów lasu. W ćwiczeniach wzięło udział około 100 strażaków, około 20 samochodów do gaszenia pożarów, specjalistyczny samochód łączności, samochody kwatermistrzowskie, samochód patrolowo gaśniczy Nadleśnictwa Hajnówka, a także samolot gaśniczy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

GFFFV to angielski skrót, oznaczający Ground Forest Fire Fighting using Vehicles. W ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej Polska posiada sześć takich modułów, wyspecjalizowanych w gaszeniu wielkoobszarowych pożarów lasów. Zlokalizowane są one w miastach: Białystok, Olsztyn, Szczecin, Poznań,  Kraków i Wrocław.  Z tych 6 modułów, 3 są w stałej dyspozycji i w ciągu kilku godzin od zadysponowania mogą wyruszyć na zagraniczną misję. Każdy moduł jest samowystarczalny: poza typowym sprzętem gaśniczym, używanym przy pożarach lasów strażacy dysponują też zapleczem logistycznym: namiotami, kuchnią polową, centrum łączności i wszystkim, co potrzebne jest do rozbicia tymczasowej bazy strażaków w terenie.  W ubiegłym roku moduły Zachodniopomorski i Wielkopolski GFFFV Państwowej Straży Pożarnej zasłynęły skuteczną akcją gaszenia pożarów lasu w Szwecji. Moduł GFFFV przeznaczony jest to działań poza granicami Polski, tak więc jednym z elementów ćwiczeń było sformowanie kolumny pojazdów w Czeremsze oraz przekroczenie granicy przez przejście graniczne w Połowcach. Same epizody gaszenia pożarów lasów miały miejsce w okolicach miejscowości Topiło.

 

Kryptonim MISJA 2019

W scenariuszu ćwiczeń zaplanowano, że w fikcyjnym kraju „Topilandii” obejmującym obszar całej Puszczy Białowieskiej po dwóch stronach granicy znajdują się olbrzymie ilości suchej biomasy, do tego od dłuższego czasu panuje w regionie dokuczliwa susza. Dochodzi do licznych, trudnych do opanowania pożarów terenów leśnych. Najgorsza sytuacja jest w południowej części kompleksu. Konieczna jest ewakuacja ludności z części miejscowości puszczańskich. Strażacy z trudem bronią miejscowości Topiło i pobliskiego Majdanu. W wyniku długotrwałych działań siły lokalne są na wyczerpaniu. Na pomoc strażakom z Topilandii wyrusza moduł gaśniczy GFFFV z województwa podlaskiego.

W godzinach popołudniowych jednostki modułu docierają do miejscowości Topiło, w której mieści się lokalny sztab kryzysowy „Topilandii”. Po krótkiej naradzie i wyznaczeniu odcinków bojowych strażacy z podlaskiego modułu wchodzą do akcji przejmując linie obrony miejscowości Majdan od wyczerpanych kolegów z Topilandii (druhowie okolicznych OSP). Niestety niezwykle trudne warunki atmosferyczne – silny wiatr oraz ogromna ilość palnych materiałów na dnie lasu, pomimo użycia samolotu gaśniczego nie pozwoliły na utrzymanie wyznaczonych linii obrony. W godzinach nocnych konieczna była ewakuacja rozwiniętych odcinków bojowych, a następnie wyznaczenie kolejnych linii obrony, zbudowanie nowych magistrali doprowadzających wodę i ponowna próba obrony zagrożonej miejscowości. Akcja zakończyła się rano, pożar został opanowany a strażacy po całonocnych manewrach mogli udać się na krótki odpoczynek.

Ćwiczenia zakończyły się we wczesnych godzinach popołudniowych po zwinięciu obozowiska.

Manewry zweryfikowały w praktyce gotowość do szybkiego wyjazdu i koncentracji modułu gaśniczego GFFFV Białystok oraz możliwości podjęcia natychmiastowych działań po dojeździe na miejsce prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Pozwoliły również strażakom z województwa podlaskiego na zapoznanie się ze specyfiką prowadzenia akcji w trudnym terenie Puszczy Białowieskiej w zagrożeniu związanym ze znajdującą się na dnie lasu ogromną ilością palnych materiałów. W części warsztatowej mogli oni zapoznać się informacjami dotyczącymi sposobów identyfikowania w terenie leśnym, obszarów stanowiących szczególne zagrożenie pożarowe, zapoznać się ze specyfiką różnych map leśnych i udoskonalić umiejętność ich czytania oraz poznać szczegóły procedury w przypadku katastrofy statku powietrznego na terenie leśnym. Warsztaty prowadzili eksperci z: Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Państwowej Komisji Badania Przyczyn Wypadków Lotniczych.

 

Stopień zagrożenia pożarowego w Puszczy Białowieskiej w pierwszej połowie roku 2019

Należy zauważyć, że w tym roku od początku sezonu pożarowego na obszarze Puszczy Białowieskiej utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe. Wzrosła również liczba pożarów w połowie sezonu pożarowego, do końca czerwca br. zanotowano już 9 pożarów, dla porównania w całym, rekordowym ubiegłym roku było ich 10. Wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie kolejnym rekordowym rokiem w Puszczy.

Przedstawiony poniżej wykres prezentuje wykonane pomiary i wskazania na poziom zagrożenia pożarowego. W czerwcu na 30 wykonanych pomiarów aż 28 wskazań (93,33%) dotyczyło istotnego ryzyka pożarowego -16 razy wskazano średnie zagrożenie pożarowe, a 12 razy wskazano duże zagrożenie pożarowe, co stanowi odpowiednio 53,33% i 40% wskazań. Obserwowany poziom zagrożenia w czerwcu pokazuje średnie zagrożenie z tendencją do dużego zagrożenia pożarowego
dla Puszczy Białowieskiej. Pomiary zostały wykonane metodą IBL, a zaprezentowane poniżej dane przygotowane na podstawie danych z bazy IBL (http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/).