Wydarzenia Wydarzenia

Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin 2020

Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin 2020 to cenna AGRO inicjatywa podjęta przez prof. dr hab. Bożenę Łozowicką – Kierownika Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku oraz Andrzeja Stanisława Zamana – Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku wraz z pracownikami obydwu instytucji, w związku z ogłoszonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020.

Tematyka zdrowia roślin jest niezwykle ważna w naszym, typowo rolniczym regionie, w kontekście ochrony zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska i lasów, bioróżnorodności, a także bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie lokalnym oraz stymulacji regionalnego rozwoju gospodarczego poprzez zapobieganie rozpowszechniania i ograniczenia organizmów szkodliwych dla roślin.

Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin to szereg wydarzeń w województwie podlaskim, wpisujących się w obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020, mających na celu podniesienie świadomości opinii publicznej, konsumentów i osób podejmujących decyzje o roli i znaczeniu zdrowia roślin. To kluczowa podlaska inicjatywa, o tak szerokim zasięgu regionalnym, która przyczyni się do budowania świadomości społecznej na temat znaczenia zdrowia roślin.

Dlatego też, do organizacji i aktywnego uczestnictwa zostały zaproszone nie tylko jednostki administracji państwowej i samorządowej, jednostki podległe MRiRW, ale także jednostki naukowe, uczelnie, szkoły średnie o profilu rolniczym, szkoły podstawowe, również rolnicy, pszczelarze i firmy działające w obszarze szeroko pojętej ochrony zdrowia roślin.

Uczestnicy, którzy zostali zaproszeni wspólnie uzgodnili, iż będąc mieszkańcami rolniczego województwa Podlaskiego szczycącego się największą bioróżnorodnością, jako przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem i ochroną zdrowia roślin, mocno zaznaczą swój udział w obchodach Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin i podejmą szeroką akcję edukacyjną i informacyjną.

W wyniku trzech spotkań interesariuszy, które odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim we wrześniu, październiku i grudniu 2019 roku, przedstawiciele ponad 40 instytucji wypracowali Kalendarium wspólnych imprez w województwie podlaskim i wyrazili wolę promowania zdrowia roślin w ramach obchodów PFZR na rok 2020.

Często nie zdajemy sobie sprawy, w tym również niektórzy decydenci, czym jest zdrowie roślin. Nie zdajemy sobie również sprawy ze skali strat i potencjału, jaki można uzyskać dbając o zdrowie roślin. Dlatego też, podczas trwania Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin, każdy z nas ma do odegrania ważną rolę w utrzymaniu zdrowych roślin. Zdrowe rośliny, zdrowi ludzie – to motto przewodnie wydarzeń w wojewódzkie podlaskimi i obchodów MRZR na całym świecie.

Wydarzenia w ramach Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin honorowym patronatem objął Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur  Kosicki, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Poseł Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel. Patronat medialny nad Podlaskim Festiwalem Zdrowia Roślin 2020 objęły: Telewizja Polska S.A, Polskie Radio Białystok S.A. i Wrota Podlasia.

Uroczyste otwarcie Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin odbędzie się 20 lutego 2020 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeska 1 w Białymstoku.