Wydarzenia Wydarzenia

X Szachowe Mistrzostwa Leśników RDLP w Białymstoku o tytuł „Szachowego Króla Puszczy Białowieskiej 2020”

Komunikat organizacyjny X Szachowych Mistrzostw Leśników RDLP Białystok

o tytuł „Szachowego Króla Puszczy Białowieskiej 2020”

pod patronatem

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

  1. Organizator: Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, Technikum Leśne w Białowieży.
  2. Termin i miejsce: Internat Technikum Leśnego w Białowieży tel. 85 6812430 (rozgrywki, zakwaterowanie i wyżywienie), w dniach 13-14-15 marca 2020 r.
  3. Uczestnicy: Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są pracownicy, emeryci, renciści i dzieci pracowników PGL Lasy Państwowe z terenu RDLP Białystok, Parków Narodowych, IBL, BULiGL, nauczyciele i uczniowie szkół leśnych znajdujących się na terenie działania RDLP Białystok oraz pracownicy firm współpracujących z jednostkami PGL LP, które dokonują zgłoszenia opłaty wpisowego w określonym terminie;
  4. Sposób przeprowadzania Mistrzostw: Regulamin:
  1. Zawody odbędą się w formie turnieju indywidualnego przeprowadzonego systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund;
  1. Tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika;
  2. W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZ Szach;
  3. Punktacja pomocnicza:

- Bucholz

- liczba zwycięstw

- liczba zwycięstw czarnymi

4. Sędziowanie: Sędziego głównego i rundowego oraz sprzęt zapewnia organizator

5. Koszty uczestnictwa (łącznie z wpisowym):  dorośli 150,00 zł, dzieci i młodzież 100,00 zł od jednego uczestnika:

Osoby, które nie będą korzystały z wyżywienia i noclegów pokrywają koszty wpisowego 25,00 zł (młodzież), 50,00 zł (dorośli).

Zgłoszenia przyjmuje Kierownik Internatu pan Wojciech Małachowski pod numerem tel. 795507116 lub e-mail: ki@tl.bialowieza.pl do dnia 28 lutego 2020 roku.

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe TL w Białowieży

nr 65 1010 1049 0036 3613 9134 0000  z dopiskiem „Turniej szachowy”

 

Terminarz i program

13 marca 2020 r. – piątek

do godz. 18:00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników

godz. 18:00 – 19:00 – kolacja

godz. 19:00 – 20:00 – ODPRAWA TECHNICZNA

 

14 marca 2020 (sobota)

godz. 8:00 – 8:30 – śniadanie

godz. 8:30 – 9:00 – OTWARCIE MISTRZOSTW

godz. 9:00 – 10:00 – I runda

godz. 10:20 – 11:20 – II runda

godz. 11:30 – 12:30 – III runda

godz. 13:00 – 14:00 – obiad

godz. 15:00 – 16:00 – IV runda

godz. 16:20 – 17:20 – V runda

godz. 17:30 – 18:30 – VI runda

godz. 18:30 – 20:00 – kolacja

 

15 marca 2020 (niedziela)

godz. 8:00 – 8:30 – śniadanie

godz. 9:00 – 10:00 – VII runda

godz. 10:10 – 11:10 – VIII runda

godz. 11:20 – 12:20 – IX runda

godz. 12:30 – 13:00  obiad

godz. 13:00 – 13:30  ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW

godz. 14:00 – wykwaterowanie i wyjazd uczestników