Wydarzenia Wydarzenia

Zapraszamy na konferencję „Stan ekosystemów w Puszczy Białowieskiej”

Konferencja odbędzie się 28 stycznia br. w Auli Dużej, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45D. Rozpoczęcie konferencji o godzinie 10:00.

Konferencja będzie transmitowana online. Link do połączenia online zostanie zamieszczony na stronie konferencji https://pb.edu.pl/ekosystemy2022 w późniejszym terminie.

Celem konferencji jest, w oparciu o dostępne najdokładniejsze dane, zapoznanie przedstawicieli świata naukowego i opinii publicznej z aktualnymi informacjami dotyczącymi ekosystemów Puszczy Białowieskiej.

Niedawno zakończyła się inwentaryzacja zasobów przyrodniczych: gleb i siedlisk, drzewostanów, zasobów wodnych, nagromadzenia martwej materii, gatunków naturowych ze świata owadów i ptaków. Uwzględniając również wielopłaszczyznową wagę opisu przyrodniczego lasów Puszczy Białowieskiej, uznano, że konieczne jest zorganizowanie spotkania przedstawiającego opinii publicznej stan wiedzy przyrodniczej puszczy.

Konferencja kierowana jest do: naukowców zajmujący się badaniami w Puszczy Białowieskiej, pracowników parków narodowych i krajobrazowych, przedstawicieli rządowych i samorządowych instytucji, leśników, członków organizacji pozarządowych i innych osób zainteresowanych przyrodą Puszczy Białowieskiej.

Organizatorami konferencji są: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku i Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej. 

Patronat honorowy: