Wydawca treści Wydawca treści

Zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Białymstoku

Zarządzenia

 1. Zarządzenie Nr 1/17/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, z dnia 30 czerwca 2021 r., w sprawie wykonania Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych za 2020 rok, w zakresie dotyczącym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Znak: EK.0310.1.2021
 2. Zarządzenie Nr 18/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, z dnia 8 lipca 2021 Znak: EK.370.4.2021 w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątku biura RDLP Białystok.
 3. Zarządzenie Nr 19/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, z dnia 9 lipca 2021 r. Znak: EK.370.5 2021 w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątku biura RDLP Białystok.

 

Decyzje

 1. Decyzja Nr 27/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Augustów za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 2. Decyzja Nr 28/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Białowieża za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 3. Decyzja Nr 29/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim za 2020 rok. Znak sprawy: EK.310.1.2021
 4. Decyzja Nr 30/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Borki za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 5. Decyzja Nr 31/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 6. Decyzja Nr 32/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Czarna Białostocka  za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 7. Decyzja Nr 33/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Czerwony Dwór za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 8. Decyzja Nr 34/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Dojlidy za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 9. Decyzja Nr 35/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Drygały za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 10. Decyzja Nr 36/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Ełk za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 11. Decyzja Nr 37/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Giżycko za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 12. Decyzja Nr 38/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Głęboki Bród za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 13. Decyzja Nr 39/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Gołdap za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 14. Decyzja Nr 40/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Hajnówka za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 15. Decyzja Nr 41/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Łomża za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 16. Decyzja Nr 42/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Maskulińskie za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 17. Decyzja Nr 43/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Nowogród za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 18. Decyzja Nr 44/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Nurzec za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 19. Decyzja Nr 45/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Olecko za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 20. Decyzja Nr 46/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Pisz za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 21. Decyzja Nr 47/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Płaska w Żylinach za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 22. Decyzja Nr 48/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Pomorze za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 23. Decyzja Nr 49/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Rajgród  za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 24. Decyzja Nr 50/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Rudka za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 25. Decyzja Nr 51/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Supraśl za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 26. Decyzja Nr 52/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Suwałki  za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 27. Decyzja Nr 53/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Szczebra za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 28. Decyzja Nr 54/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Knyszyn za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 29. Decyzja Nr 55/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Krynki za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 30. Decyzja Nr 56/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Żednia za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 31. Decyzja Nr 57/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Waliły za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 32. Decyzja Nr 58/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku za 2020 rok. Znak sprawy: EK.0310.1.2021
 33. Decyzja nr 59/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 07 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy pracowniczej o charakterze kulturalno-oświatowym pod nazwą własną „Wycieczka pracowników RDLP w Białymstoku i ich rodzin na zachodnie wybrzeże USA”, organizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku Znak: DO.166.1.7.2021
 34. Decyzja nr 60 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Nadleśnictwie Borki (znak: EA.0180.14.2021)
 35. Decyzja nr 61 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Nadleśnictwie Nowogród (znak: EA.0180.15.2021)
 36. Decyzja nr 62 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Nadleśnictwie Olecko (znak: EA.0180.16.2021)
 37. Decyzja nr 63 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Nadleśnictwie Pomorze (znak: EA.0180.17.2021)
 38. Decyzja nr 64 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Nadleśnictwie Supraśl (znak: EA.0180.18.2021)
 39. Decyzja nr 65 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Nadleśnictwie Waliły (znak: EA.0180.19.2021)