Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

+48 85 748 18 00

+48 85 652 23 73

rdlp@bialystok.lasy.gov.pl

ul. Lipowa 51
15-424 Białystok

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Andrzej Józef Nowak

+48 85 74-81-835

email

Zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej

Piotr Karnasiewicz

+48 85 74-81-837

email

Zastępca dyrektora ds. rozwoju

Andrzej Gołembiewski

+48 85 74-818-36

email

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych

Cezary Świstak

+48 85 74-818-33

email

Główny księgowy

Grażyna Trusewicz

+48 85 74-818-38

email

Wydział Organizacji i Kadr

Zespół ds. Promocji i Mediów

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia

Stanowisko ds. Współpracy z Otoczeniem Regionalnym

Wydział Gospodarowania Ekosystemami

Wydział Ochrony Ekosystemów

Stanowisko ds. Łowiectwa

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Wydział Analiz i Planowania

Wydział Administracji

Wydział Księgowości

Wydział Gospodarki Drewnem

Wydział Rozwoju i Innowacji

Zespół Informatyki

Stanowisko do spraw Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych