Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
+48 85 748 18 00
+48 85 652 23 73

ul. Lipowa 51
15-424 Białystok

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej - /pgl_lp_0171/SkrytkaESP

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Tadeusz Wilczyński
+48 85 74-81-834
Zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej
Cezary Świstak
+48 85 74-81-834
Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
Dawid Iwaniuk
+48 85 74-81-834
Główny księgowy
Grażyna Trusewicz
+48 85 74-818-38

Wydział Organizacji i Kadr

Marzenna Obzejta
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481841

Zespół ds. Promocji i Mediów

Jarosław Krawczyk
Główny specjalista ds. promocji i mediów
Tel.: +48 85 7481860

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Mirosław Sienkiewicz
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481888

Zespół ds. Obronności i Ochrony Mienia

Jarosław Lenkiewicz
Główny specjalista SL
Tel.: +48 85 7481890

Zespół do spraw Koordynacji Projektów Rozwojowych

Katarzyna Gurowska
Główny specjalista SL
Tel.: +48 85 7481819

Wydział Gospodarki Leśnej

Robert Cierech
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481846

Wydział Ochrony Lasu

Bogusław Gliński
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481820

Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych

Adam Kwiatkowski
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481826

Stanowisko ds. Łowiectwa

Piotr Wawrzyniak
Główny specjalista ds. łowiectwa
Tel.: +48 85 7481855

Wydział Urządzania Lasu

Marek Masłowski
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481829

Wydział Gospodarowania Mieniem

Adam Kiczuk
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481886

Wydział Analiz i Planowania

Sławomir Iwanicki
Naczelnik Wydziału
Tel.: 660 751 713

Wydział Administracji

Agnieszka Kwiatkowska
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481900

Wydział Informatyki

Anna Półtorak
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481872

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Wojciech Rosłan
Główny Specjalista SL
Tel.: +48 85 7481883

Wydział Gospodarki Drewnem

Katarzyna Patejuk
Naczelnik Wydziału
Tel.: +48 85 7481877

Wydział Księgowości

Grażyna Trusewicz
Główny księgowy
Tel.: +48 85 74-818-38