Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna

Podstawą działalności rynkowej Lasów Państwowych jest sprzedaż drewna. Nowoczesna gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe w naszym kraju, podporządkowuje wielkość pozyskania drewna nadrzędnym względom trwałości lasów i zwiększania ich zasobów.

Z drugiej strony, nie wolno zapominać, że sprzedaż drewna zapewnia ekonomiczne warunki prowadzenia tej gospodarki – stanowi ponad 90 proc. przychodów nadleśnictw.

W sprawach związanych z aukcyjnym zakupem drewna można się kontaktować z Wydziałem Gospodarki Drewnem RDLP w Białymstoku.

 

Nadleśnictwa prowadzą również detaliczną sprzedaż drewna.

Cenniki detaliczne na drewno różnią się w poszczególnych jednostkach. 

Aby zakupić drewno, prosimy się kontaktować z wybranym nadleśnictwem.


Drewno energetyczne w roku 2017

Komunikat o obrocie drewnem energetycznym w roku 2017

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zaprasza podmioty  uprawione do przystąpienia do negocjacji dotyczących zakupu drewna energetycznego na szczeblu RDLP w ramach realizacji przedsięwzięcia „Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa".  Oferowana masa drewna wynosi 114 888 m3.

Zgłoszenia zainteresowanych podmiotów, należy przesłać w formie elektronicznej na adres: marketing@bialystok.lasy.gov.pl do dnia 9 grudnia 2016r. Zakończenie negocjacji planuje się na dzień 15 grudnia 2016 r.

Na podstawie: Decyzja nr 531 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 03.11.2016 r. w sprawie  komunikatu dotyczącego obrotu drewnem energetycznym w 2017 roku.

opr. Katarzyna Patejuk

Wydział Gospodarki Drewnem RDLP w Białymstoku