Wydawca treści Wydawca treści

Zachować najcenniejsze - nasiennictwo i selekcja drzew leśnych

Nasiennictwo i selekcja drzew leśnych - ten dział hodowli lasu ma za zadanie zabezpieczyć zarówno bogactwo genetyczne lasów jak i zapotrzebowanie na nasiona.

Odbywa się to przez wyszukiwanie najbardziej wartościowych osobników drzew lub całych drzewostanów. Z tej „elity" zbiera się nasiona do produkcji sadzonek na potrzeby lasów państwowych i niepaństwowych.

Baza nasienna RDLP w Białymstoku obejmuje niespełna 1200 pojedynczych drzew (tzw. drzewa mateczne (ponad 1100szt.) i drzewa zachowawcze (85 szt.)) oraz ponad 26,6 tysiąca hektarów specjalnie wyznaczonych drzewostanów nasiennych (w tym wyłączonych (ok.2000 ha) i gospodarczych (ok. 24500 ha). Uzupełnieniem bazy nasiennej są źródła nasion (są to przynajmniej dwa drzewa w grupie), z których pozyskuje się nasiona gatunków domieszkowych i biocenotycznych, które rzadziej można spotkać w lesie.

W RDLP Białystok wdrażany jest Program Testowania Potomstwa Drzew Leśnych (wyłonienie najlepszych drzew i drzewostanów spośród już wybranych drzew matecznych i drzewostanów wyłączonych) oraz zakładane jest Leśne Archiwum Klonów Drzew oraz archiwum innej roślinności leśnej dla Polski północno – wschodniej (LAKD) w nadleśnictwach Łomża i Bielsk. Zgromadzone zostaną tam najcenniejsze dla lasów genotypy drzew w formie naturalnej poprzez wysadzenie potomstwa uzyskanego w wyniku zastosowania wegetatywnego sposobu rozmnażania.

Na naszym terenie pracują dwie wyłuszczarnie nasion w Nadleśnictwach: Czarna Białostocka i Maskulińskie. Tam odbywa się wyłuszczanie nasion z szyszek, a potem przechowywanie nasion w przechowalniach.

Najważniejszymi przepisami prawnymi, regulującymi zagadnienia nasiennictwa i selekcji drzew leśnych jest Ustawa z 7 czerwca 2001r. o leśnym materiale rozmnożeniowym oraz Zarządzenie Nr 7A DGLP z dnia 7 kwietnia 2006r. a także „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035", który jest kontynuacją programu z lat 1990-2010.