Kartki z historii białostockich lasów Kartki z historii białostockich lasów

90 lat temu Dziennik Białostocki donosił:

13 września 1928r.

Zjazd komisarzy ochrony lasów.

W piątek 14 b.m. o godz. 9-tej rano w Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się zjazd komisarzy ochrony lasów celem omówienia zasad rozporządzenia o zagospodarowaniu lasów, nie stanowiących własności Państwa.